Konferencer og møder

Virtuelt møde om afsluttende standpunktsbedømmelse og håndtering af fagligt efterslæb på FVU-dansk og FVU-matematik

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte 19. marts 2021 ”Vejledning om afsluttende standpunktsbedømmelse på FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 og håndtering af fagligt efterslæb”.

For det tilfælde, at institutionerne, herunder særligt underviserne, fortsat måtte have ubesvarede spørgsmål vedr. disse temaer, tilbyder styrelsen virtuelle spørgemøder for henholdsvis FVU-dansk og FVU-matematik.

På møderne, der holdes via Skype, vil der være et kort oplæg ved fagkonsulenten med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.

Tid

  • Mødet vedrørende FVU-dansk holdes torsdag den 15. april kl. 14 – 15.
  • Mødet vedrørende FVU-matematik holdes fredag den 16. april kl. 14 – 15.

Deltagere er meget velkomne til at sende spørgsmål på forhånd til fagkonsulenten
i forbindelse med tilmeldingen.

Tilmelding

Tilmelding og eventuelle spørgsmål bedes sendt senest mandag den 12. april til fagkonsulenten her.