Forlagene stiller digitale læremidler til rådighed

En lang række digitale forlag og it-virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skoler og uddannelsesinstitutioner, så du som underviser og kursist kan tilgå dem under skolelukningen.

Som underviser kan du fortsat planlægge undervisning og opgaver i fx skolens læringsplatform med inddragelse af skolens indkøbte digitale læremidler, som du er vant til at bruge i din undervisning, og som du måske allerede har planlagt at bruge. Som underviser kan du derfor anvende de læremidler og platforme, som I plejer at anvende. Og hvis du ikke er så vant til at bruge dem, så er her muligheden for at lære dem at kende.

Flere digitale forlag og it-virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne, så du som underviser og dine kursister kan tilgå dem under skolelukningen. Hvis I ikke allerede har en aftale med forlaget, kan det kræve en databehandleraftale og tilslutning. Hvis det er tilfældet, skal I tage kontakt til din skoleledelse.

Som underviser kan du anvende digitale læremidler og værktøjer, som din skole har indgået en databehandleraftale med. Hvis du er i tvivl, om du må anvende et digitalt læremiddel, så kontakt din leder eller pædagogiske it-ressourceperson på skolen.

Leverandørerne af digitale læremidler og læringsplatforme har udvidet support, så spørgsmål til mulige aftaler og indhold kan rettes til dem.

 

Eksempler på forlag og ressourcer: Listen opdateres løbende

PraxisOnline

Praxis har åbnet op for adgang til deres forløb i en 3 måneders gratis prøveperiode. Skriv til support@praxis.dk, hvis skolen ikke allerede har en aftale med dem.

Systime

Systime har givet adgang til alle i-bøger. Få adgang her systime@systime.dk, hvis skolen ikke har det i forvejen

Ordbogen.com

 

Ordbogen.com har åbnet for brugen af ordbogen.com for alle – også uden login

*Listen er ikke en udtømmende liste over alle tilgængelige ressourcer. Listen er ikke udtryk for en anbefaling fra Børne- og Undervisningsministeriet af navngivne læremidler.

 

Værktøjer til videomøder

Skolen vil typisk have adgang til et af disse programmer gennem skolens valgte fildelingssystem: Fx Microsoft Office 365/Teams, Googles G Suite for Education/Hangout Meet m.fl. Begge produkter er gjort gratis tilgængeligt for alle skoler. Kontakt dem, hvis I vil vide mere. Husk, at der skal laves en databehandleraftale.

 

Adgang til de digitale læremidler og værktøjer

For at få adgang til de ovennævnte digitale læremidler og værktøjer, skal I på skolen sikre jer, at I kan få adgang, og at der er oprettet en databehandleraftale. Ofte er det skoleadministrationen eller en pædagogisk it-ressourceperson, der har adgang til at gøre det. Tilslutningen foregår via tilslutningssystemet, som du finder her.

Tilslutningssystemet gør det muligt at sende og hente data imellem skoler og udbyder, i dette tilfælde et forlag, så brugeren kan logge ind og få adgang til fx digitale læremidler fra forlag.

Skolen skal sikre sig, at der er indgået en databehandleraftale mellem skolen og udbyderen, inden der kan gives adgang til de digitale læremidler.

Læs mere om tilslutning her: Tilslutning.dk

 

GDPR og digitale læremidler og værktøjer

Når en skole har sendt sine elever hjem pga. risiko for smittespredning af COVID-19, kan der være behov for at afklare mulighederne for at lave fjernundervisning. Skolen skal sikre sig, at de programmer, der anvendes til fjernundervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Neden for fremgår de vigtigste punkter, som skolen skal tage stilling til i forhold til GDPR:

  • Når skolen afsøger markedet for fjernundervisningsprogrammer, skal man undersøge, om leverandøren bag programmet har adgang til elevers personoplysninger. I så fald skal skolen som dataansvarlig indgå en databehandleraftale med leverandøren. De fleste leverandører har typisk en standardaftale, som er en integreret del af deres licensaftale. Databehandleraftalen regulerer bl.a., hvordan leverandøren må behandle elevernes data, hvor længe data må opbevares mv.
  • Skolen skal sikre sig, at der laves en risikovurdering, inden der skrives under på databehandleraftalen/licensaftalen. Dette behøver ikke være en svær opgave.
  • Risikovurderingen kan fx resultere i, at evt. standardindstillinger opsættes på en måde, der sikrer en hensigtsmæssig deling af persondata

 

GDPR

Som lærer kan du anvende digitale læremidler og værktøjer, som din kommune eller skole har indgået en databehandleraftale med. Hvis du er i tvivl, om du må anvende et digitalt læremiddel, så kontakt din leder eller it-vejleder på skolen.

Siden er opdateret 18. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.