Prøver og eksamen

Information om eksamen og evaluering i forhold til faget.

Standpunktsbedømmelse

Undervisningen på trin 1 og 2 i FVU-digital fører frem til en afsluttende standpunktsbedømmelse. Det er frivilligt at deltage i standpunktsbedømmelsen. Det er ikke muligt at indstille sig til standpunktsbedømmelse som selvstuderende. Der gives én bedømmelse, der er enten ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Afsluttende prøve

Undervisningen på trin 3 i FVU-digital fører frem til en lokalt stillet prøve. Det er frivilligt at deltage i den lokalt stillede prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til den lokalt stillede prøve som selvstuderende jf. almen eksamensbekendtgørelse. Der gives én bedømmelse, der er enten ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Siden er opdateret 23. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.