Prøver og eksamen

Information om eksamen og evaluering i forhold til faget.

Standpunktsbedømmelse

Undervisningen på trin 1 og 2 i FVU-digital fører frem til en afsluttende standpunktsbedømmelse. Det er frivilligt at deltage i standpunktsbedømmelsen. Det er ikke muligt at indstille sig til standpunktsbedømmelse som selvstuderende. Der gives én bedømmelse, der er enten ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Afsluttende prøve

Undervisningen på trin 3 i FVU-digital fører frem til en lokalt stillet prøve. Det er frivilligt at deltage i den lokalt stillede prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til den lokalt stillede prøve som selvstuderende jf. almen eksamensbekendtgørelse. Der gives én bedømmelse, der er enten ”bestået” eller ”ikke bestået”.