Artikel

Hjælp til undervisere i forhold til undervisning hjemmefra

Her gives en række råd til, hvordan du som underviser kan forberede og gennemføre virtuel undervisning og læringsaktiviteter på afstand.

Deltagere på voksen- og efteruddannelse vil ofte have mulighed for at deltage i undervisningen på et senere tidspunkt. Det kan i nogle tilfælde være den bedste løsning at afholde undervisningen virtuelt og i andre tilfælde at udskyde undervisningen, indtil det igen er muligt at afholde den som almindelig tilstedeværelsesundervisning.
Det vil være en konkret afvejning mellem hensyn til undervisningens faglige indhold, underviserens og deltagernes planlægning, deltagernes faglige, tekniske og studiemæssige kompetencer samt adgangen til teknisk udstyr for både underviser og deltagere, der afgør, om undervisningen bør udskydes eller afholdes virtuelt.

 

Virtuel undervisning

Virtuel undervisning kræver en anden stilladsering og forberedelse end fysisk klasserumsundervisning. Her er nogle tips.

Virtuel undervisning eller fjernundervisning er undervisning, hvor deltager og underviser ikke er fysisk til stede i samme lokale. Det kan være undervisning, der er tidsmæssigt synkron (underviser og deltager er til stede online samtidig) og asynkron (underviser og deltager er til stede på forskellige tidspunkter).

Herunder finder du forslag til, hvordan du som underviser praktisk kan forberede og afvikle undervisningen inden for begge tilgange. Du kan evt. også vælge at kombinere de to undervisningstilgange.
 

Undervisning gennem digitale læringsplatforme og læremidler

Som underviser på FVU vil du typisk have adgang til en læringsplatform f.eks. Moodle, Itslearning eller Canvas. Har du ikke adgang til en læringsplatform, eller føler du dig ikke fortrolig med at bruge den, som du har adgang til, vil vi opfordre dig til at kontakte din nærmeste leder og afklare, hvordan I bedst løser dette. Mange skoler og institutioner tilbyder lige nu ekstra hjælp til hertil fx KVUC, Niels Brock med flere.

 

Hvilke læremidler har du til rådighed?

Du har typisk adgang til både en læringsplatform og digitale læremidler. Din nærmeste pædagogiske it-vejleder, faggruppeformand eller fagkoordinator kan hjælpe med at få overblik over, hvilke programmer du har adgang til.

Du kan i læringsplatformen udgive ugeplaner og undervisningsforløb til deltagerne, så det er klart for deltagerne, hvad de f.eks. skal læse og hvilke opgaver, de skal løse. Forløbene kan desuden indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver og materialer, deltagerne skal arbejde med. Det kan både være analogt materiale i form af bøger og kompendier, som deltagerne har tilgængeligt fysisk eller digitalt og/eller digitale undervisningsforløb på læringsplatformen.

Det kan både være instrueret hjemmearbejde, hvor underviseren stiller opgaver til deltageren med udgangspunkt i digitalt og/eller fysisk tilgængelige undervisningsmaterialer, eller fjernundervisning, hvor deltageren gives mulighed for at gennemføre et didaktiseret og stilladseret undervisningsforløb, som er udviklet til formålet.

Vær meget opmærksom på deltagernes forudsætninger for at deltage virtuelt. Det kan være både teknisk, fagligt og socialt kursisterne har brug for støtte.

 

Tips til undervisning gennem en læringsplatform og digitale læremidler

  1. Udarbejd en tydelig rammesætning, der hjælper deltagerne til at få klarhed over, hvilke opgaver, de skal løse og hvordan.
  2. Sørg for at give en grundig introduktion til opgaven. Dette kan f.eks. gøres via en skærmoptagelse (særlig godt for deltagere med sproglige udfordringer).
  3. Følg med i deltagernes aktivitet i læringsplatformen/de digitale læremidler og tag kontakt til deltagere, der har svært ved at komme i gang eller går i stå.
  4. Hvis der arbejdes asynkront, kan I tilbyde et tidsrum, hvor det er muligt at chatte med eller ringe til underviseren.

 

Undervisning i et virtuelt klasseværelse

Der findes flere programmer til virtuelle møder/konference, som gør det muligt for dig at mødes med deltagerne og afvikle undervisningen digitalt. Programmerne har forskellige muligheder for at lave mindre grupper, chatte osv.

 

Hvilket program til videomøder har du til rådighed?

Din skole vil typisk have adgang til et af disse programmer gennem uddannelsesinstitutionens valgte fildelingssystem (Microsoft Office 365/Teams, Googles G Suite for Education, Adobe Connect m.fl.).

Det kan være en fordel, at skolen tilbyder en teknisk hotline/supportfunktion, så deltagerne kan få hjælp til evt. tekniske udfordringer, så underviseren kan koncentrere sig om det faglige indhold, mens han/hun afvikler undervisningen.

 

Tips til undervisning i det virtuelle klasseværelse

  1. Bed deltagerne om at bruge head-set og afbryde (mute) deres mikrofoner, når de ikke byder ind i undervisningen.
  2. Del din egen skærm med f.eks. dine Power Points eller anden skriftlig og visuel præsentation.
  3. Sørg for at lave opgaver, hvor deltagerne skal være aktivt deltagende, fx quizzer eller opsamlende opgaver undervejs.
  4. Overvej mulighederne for virtuelt gruppearbejde.
  5. Lav en kort opsummerende video til slut om emnet, der kan sendes til dem, der evt. ikke har kunnet deltage.

 

Læs mere

Praktisk guide til fjernundervisere  fra eVidenCenter

Syv gode råd til digitale læringsforløb Udviklet til VEU af EVA

 

Gode råd til undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19 på emu.dk

Erhvervsuddannelserne

Gymnasiale uddannelser

 

 

Siden er opdateret 13. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.