Introdution til Erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Erhvervsgrunduddannelsen (egu) er en kombination af praktik og skoleforløb. Den kommunale ungeindsats aftaler praktikforløbet med en virksomhed og den unge.

Ved siden af praktikken deltager den unge i et skoleforløb med under­visning i et fagligt tema og i fag, der er relevante for praktikken. Under­visningen i forløbet er fordelt på 2/3 praktik og 1/3 teori. Ud over de fagligt relevante temaer og fag kan skoleforløbene indeholde dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Skoleforløbene kan derudover helt eller delvist bestå af kombinationsforløb. Der er mulighed for optag på egu hele året, når den kommunale ungeindsats har fundet en praktikplads i samarbejde med den unge.

Formålet med egu er at give den unge konkret erfaring og kompe­tencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller eventuelt til en erhvervsuddannelse.

 

Prøve

Det faglige tema kan afsluttes med en prøve på FGU 3-niveau, når læreren og praktikvirksomheden vurderer, at den unge er klar. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis den unge ønsker at afslutte sit forløb i et fagligt tema før den afsluttende prøve, uden at læreren og praktikvirksomheden har vurderet den unge klar til den afsluttende prøve, bedømmer læreren den unge bestået/ikke bestået ud fra FGU 1 eller FGU 2-niveau. Den unge kan gå til afsluttende praksisrettet prøve i de almene fag på de niveauer, fagene udbydes på (G-, E- eller D-niveau). Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. En afsluttende prøve kan alt afhængig af fag eller fagligt tema bestå af enten en praktisk prøve over flere dage, en praktisk prøve på én dag eller en portfolioprøve. Prøveformen er fastlagt i læreplaner og fagbilag. Hvis der i den enkelte læreplan og fagbilag er angivet flere mulige prøveformer, er det FGU-institutionen, der vælger, hvilken prøveform institutionen anvender for eleverne. Det er dog altid muligt at vælge en praktisk

Siden er opdateret 03. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.