Introduktion til Produktionsgrunduddannelsen (pgu)

Produktionsgrunduddannelsen (pgu) er bygget op omkring et fagligt tema med værkstedsundervisning.

Pgu henvender sig primært til unge, der har en praktisk læringstilgang. Undervisningen er derfor fordelt på 2/3 produktion og 1/3 teori. Den unge skal på pgu deltage i undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) foruden undervisning i et fagligt tema. Der er derudover mulighed for valgfag, fx engelsk eller samfundsfag.

Formålet med pgu er at gøre den unge klar til en erhvervsuddannelse eller til ufaglært beskæftigelse. Værkstedsundervisningen retter sig mod de erhvervsuddannelser, som naturligt indgår i hvert enkelt fagligt tema, men kan også i begrænset omfang være af mere kreativ art, fx musikværksted.

Prøve

Den unge kan afslutte det faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når læreren vurderer, at han eller hun er klar. Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået. Hvis den unge ønsker at afslutte sit forløb i et fagligt tema, uden at læreren har vurderet den unge klar til den afsluttende prøve, bedømmer læreren den unge bestået/ikke bestået ud fra FGU 1 eller FGU 2-niveau. Den unge kan gå til afsluttende prak­sisrettet prøve i de almene fag på de niveauer, som fagene udbydes på (G-, E- eller D-niveau). Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. En afsluttende prøve kan alt afhængig af fag eller fagligt tema bestå af enten en praktisk prøve over flere dage, en praktisk prøve på én dag eller en portfolioprøve. Prøveformen er fastlagt i læreplaner og fagbilag. Hvis der i den enkelte læreplan og fagbilag er angivet flere mulige prøveformer, er det FGU-institutionen, der vælger, hvilken prøveform institutionen anvender for eleverne. Prøveformen vælges, inden undervisningen påbegynd

© Metal, Korsør ProduktionsHøjskole (nu FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved)

Eleverne deltager på forskellige vis alt efter deres faglige niveauer. 
Videoen er tilknyttet følgende FGU-undervisningsforløb

Siden er opdateret 03. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.