Introduktion til Almen grunduddannelse (agu)

Den almene grunduddannelse (agu) indeholder praksisrettet under­visning i almene fag. 

Den unge skal på agu deltage i undervisning i dansk, matematik og enten identitet og medborgerskab eller PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt et valgfrit fag.

Agu skal gøre den unge klar til en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse eller hf. Undervisningen skal gøre det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virke­lighedsnært. Det betyder typisk, at undervisningen kobles til de projekter eller temaer, eleverne arbejder med, så teori bliver sat i tæt forbindelse med praksis.

 

Prøve

Den unge kan gå til afsluttende prøve i de almene fag på de niveau­er, som fagene udbydes på (G-, E-eller D-niveau). Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. En afsluttende prøve kan alt afhængig af fag eller fagligt tema bestå af enten en praktisk prøve over flere dage, en praktisk prøve på én dag eller en portfolioprøve. Prøveformen er fastlagt i læreplaner. Hvis der i en læreplan er angivet flere mulige prøveformer, er det FGU-institutionen, der vælger, hvilken prøveform institutionen anvender for eleverne. Prøveformen vælges, inden undervisningen påbegyndes.

Siden er opdateret 03. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.