Nyhed

Nye materialer om prøverne på FGU

De nye materialerne kan give inspiration til afholdelsen af og forberedelserne til prøverne.

Eksempler på prøver

Du kan nu finde nye eksempler fra praksis, hvor FGU Aalborg i samarbejde med FGU Østjylland og FGU Midtjylland har udviklet eksempler på, hvordan prøven kan se ud inden for hver af de tre prøveformer.

Prøveeksemplerne indeholder en beskrivelse af undervisningen for et konkret hold, og beskriver hvordan prøven helt konkret kan foregå. Derudover gives der gode huskeråd til forberedelsen og afholdelsen af prøven. 

Eksemplerne findes under henholdsvis Portfolioprøve, Praktisk prøve på én arbejdsdag og Praktisk prøve over flere arbejdsdage hvor du også kan finde andre materialer om prøveformerne.

Gode råd til selve prøvesituationen

I samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har lærere fra FGU Vest og FGU Hovedstaden udviklet inspirationsmateriale omhandlende selve prøvesituationen på FGU. 
Hensigten med materialet er at give både erfarne og uerfarne lærere gode råd og inspiration til, hvorledes man afvikler en god prøve. 

Materialet består af to film, der hver beskriver to forskellige prøvesituationer, hvor samarbejdet imellem lærer og censor er i fokus. Det tredje materiale er et spil, der omhandler de dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med prøvesituationen. 

Læs mere under Prøvesituationen på FGU - inspiration og gode råd 

Siden er opdateret 24. november 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.