Prøver og eksamen

Prøveformen og evaluering i forbindelse med faget er fastlagt i læreplanen til faget.

FGU - prøver og eksamen - fag

På FGU er der løbende fokus på progression i den enkelte elevs forløb mod uddannelse og beskæftigelse.

Prøveformen i forbindelse med det enkelte fag er fastlagt i læreplanen til det almene fag.

Til hvert fag er der udarbejdet en prøvevejledning, der udfolder, forklarer og eksemplificerer nogle af bestemmelserne om prøverne i læreplanen til faget. Prøveformerne er praksisorienterede lokalt stillede prøver.

Se mere om prøver og test på Børne- og Undervisningsministeriets website.

Se også materialer fra de tidligere afholdte prøveseminarer for FGU-lærere og ledere – afholdt i februar og marts 2020

FGU - eksamen - portfolieprøven

I denne film kan du blive klogere på portfolioprøven, og du kan også se et eksempel på, hvordan en portfolioprøve kan se ud på FGU.

© Børne- og Undervisningsministeriet
FGU - prøve - portfolio - eksempel (december 2019)
Siden er opdateret 16. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.