Inkluderende læringsmiljøer for alle

FGU - Inkluderende læringsmiljøer for alle - Materialer om de didaktiske principper, der omhandler inkluderende læringsmiljøer for alle

Her kommer materialer der knytter sig til de tre didaktiske principper: sproglig opmærksomhed, inkluderende læringsmiljø og sundhed, ernæring og motion.

Praksisnær vejledning

Her kommer snarest muligt en praksisnær vejledning, der konkretiserer de fire didaktiske principper, der knytter sig til inkluderende læringsmiljøer for alle. Vejledningen vil blandt andet beskrive, hvilken betydning det har for eleverne når undervisningen tilrettelægges efter principperne og indeholde eksempler på, hvordan undervisning konkret kan tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i principperne. Materialerne forventes offentliggjort til maj 2019.

Siden er opdateret 06. februar 2019 af redaktør Sandra Warming
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.