Artikel

Inspirationsmateriale til undervisning med praksis

Inspiraton til hvordan undervisning i almene fag i forberedende grunduddannelse (FGU) kan tilrettelægges med en tredjedel praksis.

Inspirationsmaterialet "Undervisning med praksis – Inspiration til forberedende grunduddannelse".

Materialet er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - Børne- og Undervisningsministeriet - juni 2020.

Hvordan kan undervisning i almene fag i forberedende grunduddannelse (FGU) tilrettelægges med en tredjedel praksis?

Hvordan dette kan gøres - kan der gives rigtig mange svar på, fordi institutionerne har stor frihed til selv at beslutte, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen.

Praksis er et frirum til at gennemføre den bedst tænkelige undervisning for unge, hvoraf mange ikke tidligere har haft succes med undervisning.
Men der er samtidig mange ting, der skal tages højde for. Derfor har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet det pågældende inspirationsmateriale.

Materialet giver idéer til tværfaglige undervisningsforløb ved at præsentere en proces og et eksempel, hvor eleverne skal bygge et møbel i pap til en børnehave. Processen tager højde for lovens krav om forløbsplan, arbejdsportfolio, didaktik og et værktøj til synliggørelse af elevens progression. Materialet viser, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem undervisningsplan, synliggørelse af mål, arbejdsportfolio og ugeskema.

Materialet er alene til inspiration. Praksisbaseret undervisning kan også tilrettelægges på mange andre måder end dette eksempel viser.

Vær opmærksom på, at materialet kræver fordybelse og ikke egner sig til hurtig gennemlæsning.

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.