Praksisbaserede undervisningsforløb

FGU-lærere kan nu hente inspiration til undervisningen i en række artikler og undervisningsforløb inkl. konkrete faglige overvejelser. Lærerne kan benytte hele eller dele af materialet og kan tilpasse dem til den lokale kontekst og til de konkrete elever.

Undervisningsforløbene er praksisbaserede og tværfaglige, og kan give inspiration, når undervisningen for det nye skoleår skal planlægges. Fire af undervisningsforløb og tilhørende faglige artikler er udviklet af hhv. FGU-skolen i Thisted, FGU-skolen i Holbæk og FGU-skolen i Ballerup i samarbejde med konsulentfirmaet Pluss. 

Forløb og artikler

- med udgangspunkt i praksis - afprøvet