Tværgående samarbejde

Et gensidigt forpligtende samarbejde mellem fagprofessionelle har stor betydning for understøttelsen af børn og unge i deres vej mod uddannelse og job.

En vigtig del af FGU-institutionernes arbejde er at indgå i et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fx den kommunale ungeindsats, virksomheder, lokalsamfundet, grundskoler og ungdomsuddannelser, så den unge modtager en helhedsorienteret indsats.

Inspiration og viden

Fotograf: Katrine Catalan
Viden Om overgange

Siden er opdateret 04. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.