Kontakt

FGU - fag - Kontakt

FGU-institutionerne og dets ledere og medarbejdere understøttes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor et team af læringskonsulenter og FGU-sekretariatet understøtter med viden, vejledninger, seminarer, temadage og rådgivning.

Har du spørgsmål kan du skrive til mail: FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk

Siden er opdateret 06. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.