Implementering og kompetenceudvikling

Ledelsen og medarbejdere på FGU understøttes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og gennem kompetenceudviklingsforløb. 

Som del af reformen skal lærere og ledere på FGU have et kompetenceløft, der skal understøtte realiseringen af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet.

Der er der afsat i alt 130 mio. til kompetenceløftet fordelt henover perioden 2019 til 2022. Kompetenceløftet skal ske gennem praksisforankrede kompetenceudviklingsforløb.

Samtidig vil et læringskonsulentteam og FGU-sekretariat i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet understøtte FGU-ledere og medarbejdere i implementeringen og den løbende faglige udvikling af FGU.

Her kan du læse om kravene til kompetenceudviklingsforløbene og finde information om de kompetenceudviklingsforløb, der udbydes af Danske Professionshøjskoler i perioden 2019-2022. (PowerPoint)

På denne side vil du hen af vejen kunne kunne finde de materialer, oplæg mv. som læringskonsulenterne og FGU-sekretariatet anvender som del af deres understøttelse.

Siden er opdateret 04. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.