Konferencer og møder

Temadag om prøver og bedømmelse - Comwell Hvide Hus Aalborg

Det er igen blevet tid til at stille skarpt på, hvordan eleverne afslutter FGU og går til prøve. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer derfor til landsdækkende temadag om prøver og bedømmelse i oktober og november måned.

Alle pladser er desværre optaget på denne temadag.

På temadagen vil der både være oplæg fra STUK om prøverne og mulighed for at lave fagfaglig sparring på tværs af landets FGU-institutioner via praksisnære workshops.

Denne gang er temadagene delt op i to seancer, hvor den ene del er henvendt til ledelsen og den anden del til lærerne.

  • Del 1 er målrettet ledere, prøveansvarlige og andre med et overordnet administrativt ansvar for prøverne. Del 1 afholdes om formiddagen.
  • Del 2 er rettet mod lærere som afholder prøver. Del 2 afholdes om eftermiddagen.

Download det fulde program øverst på siden. 

Praktisk information

For alle

  • Medbring coronapas eller negativ test. Flere af konferencestederne beder stadig om at se disse.

Særligt for deltagerne på del 2 (lærere)

  • I skal afsætte tid til lidt forberedelse, da vi udsender en mindre materialepakke før temadagen.

  • Alle skal medbringe en overordnet beskrivelse af et undervisningsforløb inden for det tilmeldte fag eller faglige tema (skal bruges i workshop). 

  • Skriv gerne spørgsmål om prøverne i ’Spørg STUK-rummet’ på emu-respons inden seminaret. Derved får mange glæde af både spørgsmål og svar.

Sted

Comwell Hvide Hus Aalborg

Tid

Den 1. november 2021

Tilmelding

Tilmelding seneste den 9. september her.

Kontakt

Ved spørgsmål til temadagen kontakt:
FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk

Forbehold for udvikling i COVID-19-retningslinjer

Denne invitation sendes med forbehold for, at COVID-19-situationen og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet muliggør fysik afholdelse af arrangementerne. Hvis der skulle ske ændringer i retningslinjer mm., som gør, at arrangementerne ikke kan afholdes fysisk som planlagt, vil I blive orienteret så hurtigt som muligt – også om eventuelle virtuelle møder i stedet.

Siden er opdateret 13. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.