Konferencer og møder

Prøveseminar for FGU-lærere og ledere – februar og marts 2020

Seminaret blev afholdt i Aalborg, København, Silkeborg, Middelfart og Roskilde og satte fokus på det konkrete arbejde med FGU-prøverne.

På seminaret havde FGU-lærere og ledere mulighed for at få information om og få svar på spørgsmål om FGU-prøverne, og ligeledes drøfte og sparre med hinanden på tværs af institutioner. 

På seminardagen fyldte også særligt gruppearbejdet, hvor deltagerne skulle arbejde med prøverne i mindre grupper. Deltagerne arbejdede i faggrupper på tværs af institutioner med arbejdshæfter, som handlede om:

  • Undervisningen inden og op til prøven, herunder elevernes arbejde med arbejdsportfolio og præsentationsportfolio
  • Selve prøven og formulering af de gode prøveopgaver i de praktiske prøver, samt de gode spørgsmål under portfolioprøven
  • Bedømmelseskriterier til prøven.

Der var mulighed for at arbejde med en af de tre prøveformer, afhængig af fag og valg af prøveform på de enkelte institutioner. Arbejdshæfterne var tilpasset de forskellige prøveformer. Det vil sige, at deltagerne med arbejdshæftet for portfolioprøven i højere grad også skulle arbejde med undervisningen, arbejdsportfolio, præsentationsportfolio og selve prøvesituationen, og deltagerne med arbejdshæfterne for de praktiske prøver i højere grad skulle formulere en opgaveformulering til prøven, og beskrive, hvordan prøven kunne forløbe. Fælles for alle var, at grupperne skulle arbejde med de konkrete krav til prøven samt at konkretisere bedømmelseskriterier til det konkrete prøveeksempel, de havde udarbejdet.

Du kan finde de tre arbejdshæfter, powerpoint samt de mest stillede spørgsmål og svar fra seminaret nedenfor.
Materialerne kan benyttes frit.

Siden er opdateret 01. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.