Konferencer og møder

Netværk om elevråd og elevinddragelse på eud

Eud læringskonsulenterne inviterer på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til Netværk om elevråd og elevinddragelse på eud.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer skolens ansvarlige/kontaktpersoner for elevrådsarbejde til at være del af et landsdækkende netværk. 

Formålet med netværket er at udbrede lovende praksis om elevråd og elevinddragelse på erhvervsuddannelserne. Der vil blandt andet være fokus på metoder til, hvordan skolerne kan arbejde systematisk omkring organiseringen af elevråd, og hvordan flere elever får mulighed for at blive inddraget. 

Netværket skal mødes både virtuelt og fysisk, og indholdet vil veksle mellem oplæg, erfaringsudveksling og sparring med en høj grad af anvendelsesorientering.

Netværket bliver faciliteret af læringskonsulenter fra STUK, og der inddrages relevante personer og viden fra bl.a. Erhvervsskolernes elevorganisation (EEO), Dansk Center fra Undervisningsmiljø (DCUM) og fra projekter i Børne- og undervisningsministeriet (BUVM). 

Netværksforløbet består af følgende aktiviteter 

  • Virtuelt opstartsmøde torsdag den 24. september kl 14 – 15.00.
  • Regionale fysiske møder (NB: de regionale fysiske møder har identisk indhold):
    • Tirsdag den 27. oktober kl. 12.30-15.30: (Midtjylland - afholdes på EUD Lillebælt Fredericia)
    • Onsdag den 28. oktober kl. 12.30 – 15.30: (Nordjylland - afholdes på TECHCOLLEGE Aalborg)
    • Tirsdag den 3. november kl. 12.30 – 15.30: (Sjælland - afholdes på HTS – Valby)
  • Virtuelt netværksmøde tirsdag den 26. januar kl. 14 – 15.00.

Fremtidige datoer aftales i netværket.

Pris

Der er deltagerbetaling på 250 kr for det samlede forløb. 

Tilmelding

Læs mere

 

Siden er opdateret 19. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.