Prøver og eksamen

Prøveformen og evaluering i forbindelse med faget er fastlagt i læreplanen til faget.

FGU - prøver og eksamen - fag

På FGU er der løbende fokus på progression i den enkelte elevs forløb mod uddannelse og beskæftigelse.

Prøveformen i forbindelse med det enkelte fag er fastlagt i læreplanen til det almene fag.

Til hvert fag er der udarbejdet en prøvevejledning, der udfolder, forklarer og eksemplificerer nogle af bestemmelserne om prøverne i læreplanen til faget. Prøveformerne er praksisorienterede lokalt stillede prøver.

Siden er opdateret 20. maj 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.