Få inspiration til din FGU-undervisning

Forberedende grunduddannelse (FGU) er nu en realitet. På emu.dk kan du finde viden, inspiration, regler og rammer for den nye uddannelse, bl.a. undervisningsforløb inden for alle fag og faglige temaer.

Den 1. august 2019 var en stor dag i dansk uddannelseshistorie – FGU så dagens lys. FGU henvender sig til unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. 

Inspiration til undervisningsforløb
På FGU er praksis, produktion og praktik centrale omdrejningspunkter for undervisningen. Det betyder, at undervisningen skal tilrettelægges på en måde, som er ny for de fleste. 

Find eksempler på undervisningsforløb til fag og faglige temaer her.

Hovedformålet med uddannelsen er at give de unge viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse. Samtidig skal uddannelsen styrke de unges personlige og sociale kompetencer og demokratiske dannelse.

Siden er opdateret 20. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.