Artikel

Sommerferieaktiviteter på FGU Vest 2021

Til inspiration for andre FGU institutionerne, fortæller uddannelsesleder Niels Wølch Frederiksmose fra FGU Vest om de sommeraktiviteter, FGU Vest har planlagt i år.

På FGU Vest har man i år valgt at lave et samlet tilbud, der gælder for hele institutionens elever og udbyder ikke aktiviteter skolevis, som man gjorde sidste år. Dette er muligt fordi institutionens tre afdelinger ligger så geografisk tæt på hinanden.  

Fokus på årets sommerferieaktiviteter er trivsel. Man har erfaret, at det faglige efterslæb på FGU Vest ikke er så stort, men at der til gengæld er et stort behov for at sætte ind i forhold til elevernes trivsel.

Eleverne kan tilmelde sig til følgende aktiviteter:

Første uge i sommerferien: Sheltertur i lokalområdet arrangeret af en lærer og vejleder fra Esbjerg. Dette inkluderer en overnatning. Elevrådet er også involveret i planlægningen.

Anden uge i sommerferien: FGU-Varde arrangerer et Padle-kursus, hvor en lærer laver éndagskurser to dage til ca. 20 elever pr dag.  

I løbet af sommerferien: Elevrådet overvejer at arrangere en fest.

Uge 31 (sidste uge af sommerferien) – her arrangerer FGU Esbjerg en kanotur for hele institutionen. Her kan både nye og gamle elever deltage i en kanotur med overnatning.  

Niels Wølch Frederiksmose har også følgende forslag til en aktivitet, andre FGU institutionerne kunne gennemføre i sommerferien. FGU Vest gennemførte selv aktiviteten i maj deraf navnet: Kulturelle dage i maj:

  • Her besøgte hele FGU-institutionen Egeborg Slot og lavede forskellige aktiviteter omhandlende Egeborg i dagene op til og under selve besøget.

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af FGU Vest for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med elevernes tilbagevenden efter skolelukningerne som følge af Covid-19.

Siden er opdateret 26. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.