Redskab

Mulighed for online ordblindetest

På grund af COVID19 og de seneste måneders nedlukning er det nu blevet muligt at gennemføre ordblindetesten virtuelt med elever på FGU.

Krav til elever og lærere ved online ordblindetest

For at kunne lave en ordblindtest online kræver det, at ordblindelæreren via en sikker forbindelse kan overvære elevens gennemførsel af testen, og at eleven har adgang til en computer med webkamera, lyd, headset og computermus. 

Det kræver også, at eleven har de nødvendige it-færdigheder, der skal til for at kunne gennemføre en test online herunder at kunne følge instruktionerne i Ordblindetesten.

Er eleven under 18 år, skal der indhentes en samtykkeerklæring, før testen kan gennemføres. Denne kan indhentes via e-Boks eller et andet lukket system.

 

Læs mere og ordblindetesten

På SPS-hjemmesiden kan du læse mere om den online ordblindetestning, herunder hvordan selve testen foregår. Du kan også finde mere information om, hvad en sikker forbindelse indbefatter.

Muligheder for at teste virtuelt med ordblindetesten (spsu.dk)