Arrangementer

Invitation til fagdage for lærere på FGU

I august og september 2022 sætter FGU-læringskonsulenterne fokus på udvikling af forløb inden for fag og faglige temaer gennem en række fagdage.

Fagdagene er en fortsættelse af webinarerne fra marts om praksis i den almene undervisning og oplæg om synlige læringsmål på FGU-festivalen.

Fagdagene er delt op for henholdsvis værksteds- og almenlærere på FGU.

For undervisere i faglige temaer

  • Heldags-workshop med fokus på synlig læring og udvikling af forløb inden for de faglige temaer med oplæg af Susanne Hjelmberg Larsen, lektor ved University College Nordjylland, UCN act2learn.

For almenlærere

  • Heldags-workshop med fokus på praksisundervisning og udvikling af forløb inden for de almene fag med oplæg af Vibe Aarkrog, lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Praktiske informationer

Der afholdes i alt seks forskellige fagdage med forskelligt fokus.

Målgruppe

Fag/Faglige temaer

Dato og tid

Sted

Institutioner øst for Storebælt

Kommunikation og medier

Turisme, kultur og fritid

Miljø og genbrug

Omsorg og sundhed

Musisk og kunstnerisk produktion

Handel og Service

Tirsdag d. 23. august

Kl. 9:30 – 15:30

Scandic Sluseholmen, København

 

Byg, bolig og anlæg

Motor og mekanik

Industri

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Service og transport

Mad og ernæring

Onsdag d. 24. august

Kl. 9:30 – 15:30

Scandic Sluseholmen, København

 

Dansk

DSA

Matematik

Identitet og medborgerskabt

PASE

Naturfag

Samfundsfag

Teknologiforståelse

Fredag d. 26. august

Kl. 9:30 – 15:30

Scandic Sluseholmen, København

Institutioner vest for Storebælt

Kommunikation og medier

Turisme, kultur og fritid

Miljø og genbrug

Omsorg og sundhed

Musisk og kunstnerisk produktion

Handel og Service

Torsdag d. 1. september

Kl. 9:30 – 15:30

Scandic Bygholm, Horsens

 

Byg, bolig og anlæg

Motor og mekanik

Industri

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Service og transport

Mad og ernæring

Fredag d. 2. september

Kl. 9:30 – 15:30

Scandic Bygholm, Horsens

 

Dansk

DSA

Matematik

Identitet og medborgerskabt

PASE

Naturfag

Samfundsfag

Teknologiforståelse

Mandag d. 5. september

Kl. 9:30 – 15:30

Scandic Bygholm, Horsens

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig den relevante temadag på disse links – frist 30. juni:

ØST FOR STOREBÆLT:

Tirsdag d. 23 august: https://www.conferencemanager.dk/fagdag23august

Onsdag d. 24 august: https://www.conferencemanager.dk/fagdag24august

Fredag d. 26 august: https://www.conferencemanager.dk/fagdag26august

 

VEST FOR STOREBÆLT:

Torsdag d. 1 september: https://www.conferencemanager.dk/fagdag1september

Fredag d. 2 september: https://www.conferencemanager.dk/fagdag2september

Mandag d. 5 september: https://www.conferencemanager.dk/fagdag5september

Hver institution kan tilmelde op til 10 medarbejdere til hver enkelt arrangement (ønske om yderligere pladser kan sendes til FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk, der vil fordele eventuelt ubesatte pladser).

Med venlig hilsen

Tina Firlings, Thomas Jakobsen og Lotte Nielsen

FGU-laeringskonsulenterne@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.