Trivsel og fællesskab

Hvis vi som mennesker skal lære og udvikle os, er det afgørende, at vi trives og har det godt.

Faglighed og trivsel går hånd i hånd, og det ene forudsætter det andet. Skolerne bør arbejde systematisk med trivsel. Det gøres blandt andet gennem den årlige trivselsmåling, som skal fungere som et pædagogisk og strategisk redskab, der fokuserer på undervisningsmiljø og elevernes trivsel.

Her på siden finder du materiale, der belyser trivselsbegrebet i forhold til elever på erhvervsuddannelser. For ledelsen er der inspiration at finde om det systematiske kvalitetsarbejde med trivsel og undervisningsmiljø.

Fotograf: Katrine Catalan
Elever på gangen Fotograf: Katrine Catalan
Elever bruger skolens arealer til gruppearbejde Fotograf: Katrine Catalan
Siden er opdateret 25. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.