Aktivitet

Miljø og social ansvarlighed - JYSK

JYSK er som alle andre virksomheder afhængig af den lovgivning, der føres i Danmark. JYSK har også som andre virksomheder og organisationer mulighed for at påvirke lovgivningen.

Eksempel 1. Lovgivning og interesseorganisationer

Der er mange, der har store interesser på spil, når en lov skal vedtages i Folketinget. Det kan være firmaer, interesseorganisationer, NGOer eller offentlige myndigheder.

  • Redegør for, hvordan en lov kommer igennem Folketinget, fra ideen opstår til loven bliver vedtaget.
  • Forklar hvad en interesseorganisation er, og hvordan en interesseorganisation kan få indflydelse på de love, der vedtages i Folketinget.
  • Hvad er NGOer, og på hvilken måde adskiller de sig fra interesseorganisationer.

 

Eksempel 2. Den politiske forbruger og interesseorganisationer

JYSK er medlem af forskellige interesseorganisationer bl.a. Dansk Initiativ for Etnisk Handel (DIEH) 

  • Forklar hvad DIEH er, og hvad formålet er for organisationen.
  • JYSK går ind for dyrevelfærd, og et af kravene til deres leverandører er, at fjer og dun kun må plukkes af døde dyr. Inddrag begrebet "den politiske forbruger" i din vurdering af krav, som JYSK har stillet til deres leverandører af fjer og dun.

 

Eksempel 3. Den fjerde statsmagt

Pressen har en naturlig interesse i virksomheder, der er så store som JYSK. Hvis der opstår "sager" i Danmark eller i udlandet, hvor JYSK har forretninger, kan historien hurtigt ende i medierne. 

  • Redegør for mediernes betydning i det danske samfund og forklar, hvad den fjerde statsmagt er.
  • Forklar sammenhængen mellem mediernes påvirkning af befolkningen og "den politiske forbruger".
  • JYSK bruger pressen som en aktiv medspiller. Gå ind på JYSKs hjemmeside og find tre eksempler på pressemeddelelser, som JYSK har udsendt for nylig. Redegør for hvad pressemeddelelserne handler om, og hvilket billede, de er med til at tegne af JYSK.

 

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Folketingets hjemmeside

Globalt Fokus Folkelige organisationers udviklingssamarbejde.

Dansk Initiativ for Etnisk Handel (DIEH)

Sponsorater om udvalgte sponsorater i JYSK

Ansvarlighed Om miljø og klima, dyrevelfærd, kemi og etisk og social ansvarlig produktion

 

Kreditering

Udarbejdet af Arne Ladegaard, Herningsholm Erhvervsskole.

Siden er opdateret 17. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.