Aktivitet

Forstå dit eget og andres kropssprog

Her kan du finde forslag til læringsaktiviteter, der tager udgangspunkt i kropssprog og non-verbal kommunikation.

Kroppen er på mange måder en sladrehank, som på et ubevidst plan fortæller, hvordan vi har det i den situation, vi befinder os i. Vi siger ét, og kropssproget  fortæller, at vi føler noget andet, altså at der er uoverensstemmelse mellem det, vi siger og det vi mener. Dette gør det også interessant at aflæse kropssproget hos andre, da det kan fortælle, hvordan de har det, når vi fx møder dem som kunder, klienter og borgere. Ens viden om kropssprog og om konflikter kan i arbejdsrelaterede situationer gøre, at man kan forebyggelse eller afværge konflikter.

 

Pædagogisk og didaktiske overvejelser

Der skal i tilrettelæggelsen af undervisningen tænkes helhedsorienteret og praksisnært i forhold til elevens uddannelsesretning, så eleven oplever den erhvervede teori har relevans for elevens arbejdssituation.

Der arbejdes problemløsningsorienteret, således at eleven kan:

 • Give forskellige bud på at aflæse kropssprog
 • Komme med løsningsforslag i forhold til at forebygge eller nedtrappe en opstået konflikt.

De forskellige læringsaktiviteter er både individuelle samt gruppeorienterede. For at finde ud af om eleven har opnået læringsmålet, kan der i de forskellige læringsaktiviteter indgå elevoplæg, quizzer, evalueringsspørgsmål m.m.
 

Læringsmål

 • Eleven kan afkode forskellige betydninger af non-verbal kommunikation i forskellige arbejdsrelaterede situationer.
 • Eleven kan bruge sin viden om kropssprog til at forebygge og afværge forskellige konfliktsituationer.

 

Læringsaktiviteter

Her er nogle bud på aktiviteter, som kan benyttes i undervisningen:

 • Leg "Gæt og grimasser" - en sjov måde at tyde kropssprog på.
   
 • Se et eller flere afsnit fra den amerikanske serie ”Lie to me”, hvor adfærdspsykologer aflæser kriminelles kropssprog. Eleverne skriver 5-10 situationer ned i forhold til, hvordan kropssprog aflæses i serien, hvilket efterfølgende fremlægges og diskuteres.
  • Introducer de 4 zoner (intime zone, personlige zone, sociale zone og offentlige zone) og vores personlige rum. Lad eleverne stå over for hinanden så tæt, som de bryder sig om, hvor de snakker sammen og iagttager hinandens kropssprog. De kan evt. drøfte nedenstående spørgsmål.Hvordan ser din komfortzone ud? 
  • Hvor tæt bryder du dig om at stå over for et andet menneske i forskellige situationer?
  • Hvordan vil du i en arbejdsrelateret situation reagere, hvis din komfortzone bliver overskredet?
    
 • Introducer eleverne for teorien om kropssprog og spejling. Sæt herefter eleverne sammen i grupper på 2-3 personer.
  • De skal nu lave et oplæg for klassen om kropssprog og spejling. Eleverne kan evt. videooptage hinanden, hvor de spiller chef og jobsøger, der er til samtale. 
    
 • Gennemgå konflikttrappen og herunder det kropssprog som kan knytte sig til de forskellige faser. Der diskuteres enten med en makker eller på klassen, hvordan man kan håndtere forskellige konflikter. Kommunikationsteorier som fx Joharis Vindue, transaktionsanalyse eller assertiv kan evt. inddrages i forhold til, hvordan man i en samtalesituation kan løse eller nedtrappe en konflikt.
   
 • Der arbejdes i undervisningen med en case om en konfliktsituation, som er relateret til elevernes (kommende) arbejde. Eleverne skal i forbindelse med casen:
  • Redegøre for forskellige (psykologiske) problemstillinger i casen,
  • Analysere personernes kropssprog
  • Give et bud på forebyggelse/løsning af den konflikt, som der er i casen.

 

 

Forslag til materialer

Artikler:

 • ”Do you speak kropssprog? Honey, I do” af Birgitte Kjær, Politiken 2017. Kropssprogsekspert Jesper Bergstrøm giver nogle eksempler på, hvordan vi kommunikerer med kroppen, eksemplerne stammer fra TV programmet: ”Taler du kropssprog” på TV3 (se evt. udsendelserne). https://politiken.dk/kultur/film_og_tv/art5995036/Do-you-speak-kropssprog-Honey-I-do
 • ”Kroppen er en sladrehank” af Christina Hilstrøm, Berlingske 2006.En vigtig pointe i artiklen er, at hvis vi bliver bevidste om andres kropssprog, bliver kommunikationen bedre og mere effektiv: https://www.berlingske.dk/aok/kroppen-er-en-sladrehank
 • ”Kropssprog kan gøre dig bedre til dit job” af Anne Ringgaard, Videnskab, 2012. Lektor i idræt på Københavns Universitet fortæller Helle Winther har redigeret antologien ”Kropssprog i professionel praksis. Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation”. I artiklen fortæller hun bl.a. at det er vigtigt, at vi kender vores eget kropssprog, hvilket gør os bedre i vores arbejde. Eleverne kan evt. gennemføre de øvelser, der er til sidst i artiklen: https://videnskab.dk/krop-sundhed/kropssprog-kan-gore-dig-bedre-til-dit-job

 

Videoer:

 • ”Jesper Bergstrøm giver gode råd til at forbedre dit kropssprog” (12.21 min.). Kropsekspert Jesper Bergstrøm fortæller i videoen, at for at have en vellykket kommunikation med andre, er det en god ide at have fokus på: Håndtrykket, øjenkontakt, at spejl andre, at vise at man lytter, at give komplimenter, at have let berøring og at huske navne: https://www.youtube.com/watch?v=TEdEtBMfLYk&t=638s
 • ”Sådan kan du forbedre dit kropssprog til jobsamtalen” (3.12 min). Jesper Bergstrøm fortæller, at det er vigtigt til en jobsamtale at have en levende mimik, at bruge hænderne, at være begejstret og at have et godt flow (godt humør): https://www.youtube.com/watch?v=Fa7nRbvT7H4&t=9s
 • ”Klog på konflikter - konflikttrappens syv trin” (8.06 min.) Gennemgang af konflikttrappen – teorien underbygges med et eksempler: https://www.youtube.com/watch?v=G7W-ASmDLjo
 • “Former FBI Agent Explains How to Read Body Language | Tradecraft | WIRED” (14.44 min.) Tidligere CIA agent Joe Navarro fortæller om kropssprog: https://www.youtube.com/watch?v=4jwUXV4QaTw

 

 

Kreditering

Udarbejdet af Frank Døssing

Siden er opdateret 07. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.