STEM-undervisere efterspørger kompetenceudvikling

Ny undersøgelse blandt undervisere i STEM-grundfag på erhvervsuddannelserne viser bl.a., at STEM-underviserne er interesseret i mere kompetenceudvikling, både i form af kurser og mere uformelle aktiviteter såsom netværk og erfaringsudveksling.

Som en del den nationale naturvidenskabsstrategi har VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet undersøgt behovet for kompetenceudvikling blandt undervisere i STEM-grundfag på erhvervsuddannelserne. STEM-grundfagene udgøres af naturfag, kemi, fysik, biologi, matematik, teknologi og informationsteknologi. 

Undersøgelsen fra VIVE giver ny viden om, hvilke formelle STEM-faglige kompetencer, underviserne har, hvordan de underviser, og hvilke behov der er for kompetenceudvikling. Undersøgelsen ser på tværs af de fire hovedområder på erhvervsuddannelserne: Teknologi, byggeri og transport; Omsorg, sundhed og pædagogik; Kontor, handel og forretningsservice; Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

Hovedpointer

Undersøgelsen viser blandt andet at:

  • 1/3 af alle undervisere i STEM-grundfag på tværs af de fire hovedområder på erhvervsuddannelserne har en STEM-relevant uddannelsesbaggrund efter undersøgelsens relativt smalle definition. 70 pct. af underviserne vurderer dog selv, at de har en STEM-grundfaglig uddannelse eller efteruddannelse.
  • 40 pct. af underviserne på hovedområdet Teknologi, byggeri og transport har ifølge undersøgelsens definition en STEM-relevant uddannelse. Andelen er højere på dette hovedområde end på de tre øvrige hovedområder
  • De fleste undervisere har generelt fokus på at skabe en varieret og praksisrelateret STEM-undervisning. Det sker blandt andet ved at bruge forskellige undervisningsmetoder.
  • Underviserne såvel som ledere på tværs af de fire hovedområder vurderer, at underviserne har kompetencerne til at undervise i centrale teorier, begreber og metoder i de STEM-grundfag, de underviser i.
  • De fleste undervisere er interesserede i STEM-faglig kompetenceudvikling, både i form af kurser og mere uformelle aktiviteter såsom netværk og erfaringsudveksling om god undervisningspraksis i STEM-grundfagene.

Undersøgelsens definition af STEM-relevante uddannelser tager afsæt i UNESCO’s klassifikation af uddannelser.

Ifølge UNESCOs internationale standardklassifikation af uddannelser (ISCED2011) er STEM-relevante uddannelser og efteruddannelser: videregående uddannelser inden for et af følgende tre felter i UNESCOs standardklassifikation: "naturvidenskab, matematik og statistik", "information og kommunikationsteknologi" eller "ingeniørarbejde, produktion og konstruktion". Videregående uddannelser indbefatter korte videregående uddannelser samt uddannelser på bachelor- og kandidatniveau eller tilsvarende. Definitionen anvendes i en dansk kontekst blandt andet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2018; UNESCO, 2012).

Definitionen er relativt snæver og medtæller fx ikke undervisere med uddannelsesbaggrunde inden for ”sundhed og velfærd” og ”skovbrug, fiskeri og veterinær” samt undervisere med folkeskolelærerbaggrund, herunder STEM-relevante linjefag. 

Faktaoplsyninger

Rapporten "STEM-grundfag på erhvervsuddannelserne - Analyse af undervisningspraksisser og undervisernes kvalifikationer og kompetenceudviklingsbehov" er udarbejdet af VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Siden er opdateret 17. september 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.