Naturvidenskabsstrategien har blandt andet fokus på et nyt grundfag i teknologiforståelse, STEM-rettede moduler i diplomuddannelsen for erhvervspædagogik og faglige netværk.

Den Nationale naturvidenskabsstrategi (marts 2018) skal sikre, at flere unge får lyst til at vælge og dygtiggøre sig inden for de erhvervsfaglige STEM-uddannelser. Fagligt og didaktisk dygtige lærere er afgørende for den gode undervisning. Derfor er flere af initiativerne i strategien målrettet lærerne på erhvervsuddannelserne.

Naturvidenskabsstrategien indeholder fem konkrete indsatsområder, der skal være med til at indfri målsætningerne om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskaben til, når de vælger ungdomsuddannelse. De fem indsatsområder er:

 

1. Styrket motivation og faglig fortælling

En ekspertgruppe skal udarbejde ”Naturvidenskabens ABC”. Den skal understøtte lærerne i at styrke elevernes motivation og nysgerrighed gennem store naturvidenskabelige fortællinger. ABC’en kan også understøtte materialevalg. Undervisningsministeriet forventer at gøre inspirationsmateriale tilgængeligt i slutningen af 2019.

 

2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere

En undersøgelse skal kortlægge det konkrete behov for et styrket udbud af efteruddannelse i STEM-fagene for lærere på erhvervsskolerne. Undersøgelsen skal være udgangspunkt for en dialog mellem erhvervsskoler og professionshøjskoler om udvikling og udbud af STEM-rettede moduler i diplomuddannelsen for erhvervspædagogik. Lærernes faglige og didaktiske kompetencer skal også løftes via netværk og videndeling.

 

3. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag

Et nyt grundfag i teknologiforståelse skal give mulighed for, at eleverne på erhvervsuddannelserne får viden, færdigheder og kompetencer inden for det digitale område. Regeringen lægger også i strategi for Danmarks digitale vækst op til at oprette et center for digitalisering i erhvervsuddan¬nelserne, som skal understøtte lærernes brug af it i undervisningen.

 

4. Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder

Virtuelle laboratorier skal frem mod 2021 udvikles som et redskab, der giver eleverne mulighed for interaktive simuleringer og visualiseringer i undervisningen på ungdomsuddannelserne.

 

5. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

Lokale initiativer er vigtige for, at den overordnede målsætning kan indfris. Astra etablerer og driver en række netværk for faglige koordinatorer på tværs af naturvidenskabelige grundfag. Overblik over møder finder du her.