Lokale undervisningsplaner

Den lokale undervisningsplan (LUP) fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

En LUP indeholder blandt andet beskrivelser af strukturer i undervisningen i de forskellige fagretninger og uddannelser samt pædagogiske og didaktiske principper for undervisningen. En LUP er et redskab for ledere og lærere til at beskrive kvalitetssikring og udvikling af undervisningen. Samtidig er den dokumentation overfor skolens elever og ministerium.