Kompetenceudvikling

Temaworkshop 5: Evalueringskultur og kvalitetssystemer på erhvervsskolerne

Her finder du oplæg, slides og videoer fra temaworkshoppen 'Evalueringskultur og kvalitetssystemer på erhvervsskolerne' i marts 2019. 

Dette vidensnotat fokuserer på erfaringerne med kvalitetsarbejdet på erhvervsskolerne, opregner fem elementer i en stærk evalueringskultur og giver forslag til, hvordan det datainformerede kvalitetsarbejde kan styrkes – så det giver mening på både strategisk og pædagogisk niveau.

Se eller gense de fulde oplæg fra konferencen

© Børne- og Undervisningsministeriet

Brug af observationer som data

I et af dagens oplæg fortalte Dorte Ågård fra LSP om, hvordan I kan anvende observationsmetoder som led i kvalitetsarbejdet. Hun præsenterer konkrete metoder til at gennemføre, dokumentere og samle op på observationer og dermed anvendelse af kvalitative data i kvalitetsarbejdet på erhvervsskolerne.

 

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Hvordan bruger man data tæt på undervisningen

Uddannelseschef Mette la Cour Sell fra ZBC deler i denne video sine erfaringer med at inddrage data tæt på undervisningen. Hun anvender QTI-data som led i den pædagogiske udvikling på ZBC. I videoen præsenterer hun kort QTI som værktøj, hvorefter hun fortæller om konkrete erfaringer og opmærksomhedspunkter.

 

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Praksiseksempel: Sammenhængende kvalitetssystem på K. Nord

Sara Hach fra EVA præsenterer to hovedmodeller for kvalitetssystemer og perspektiverer med en konkret case fra K-Nord.

 

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Organisering af arbejdet med data og kvalitetssystemer

Pernille Hjermov fra EVA præsenterer hovedpointer fra EVA’s analyse 'Brug af data på erhvervsuddannelserne' fra 2018. Hun stiller i sit oplæg skarpt på, hvordan I kan styrke sammenhængen mellem det strategiske og det pædagogiske niveau på erhvervsskolerne.

 

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Data i det pædagogiske rum 

Sara Hach fra EVA præsenterer i denne video, hvordan I kan arbejde med data som et led i den pædagogiske ledelse. Hun fortæller blandt andet om, hvordan det kan bidrage til en god evalueringskultur. Dertil kommer, hvordan det kan rammesættes i arbejdet med data i lærerteams. 

 

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Indflyvning: Kvalitetsarbejde efter reform '15

Nanna Friche fra LSP giver en indflyvning til kvalitetsarbejdet, der er sket efter reform ’15 og ligeledes til de nye krav, som er på vej med EUD-aftalen fra 2018. I oplægget stiller Nanna skarpt på både styringsmæssige og pædagogiske argumenter for kvalitetsarbejdet, og hun perspektiverer med anbefalinger fra Ledelseskommissionen.

 

 

Siden er opdateret 22. januar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.