Kompetenceudvikling

Temaworkshop 3: Professionelle læringsfællesskaber

Her finder du oplæg, slides og videoer fra temaworkshoppen 'Professionelle læringsfællesskaber' i maj 2018. Fokus var de professionelle læringsfællesskaber for lærere og ledere.

Dette vidensnotat stiller skarpt på professionelle læringsfællesskaber, PLF, som en særlig måde at samarbejde på. Der er ikke tale om nye grupper, der skal nedsættes, men om en måde at få teams til at arbejde på – en samarbejdskultur med en kollektiv og systematisk tilgang til at udvikle undervisningen. Man kan både bruge PLF som arbejdsform, når det gælder teamsamarbejde mellem lærere og mellem ledere.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Professionelle læringsfællesskaber for lærere: Hvad betyder det i praksis?

Oplæg ved forsker og seniorrådgiver Dorte Ågård fra Aalborg Universitet, der fortæller om grundprincipperne for professionelle læringsfællesskaber for lærere, og hvordan man arbejder med principperne i praksis blandt andet ud fra konkrete eksempler som digitalisering.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Professionelle læringsfællesskaber for lærere på Bygholm Landbrugsskole

Oplæg ved uddannelsesleder på Bygholm Landbrugsskole, Lotte Ipsen, der fortæller om hvordan de i praksis har arbejdet med at etablere professionelle læringsfællesskaber for lærere.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Professionelle læringsfællesskaber: Hvad kræver det af rammesætning og facilitering

Oplæg ved Dorte Ågård fra Aalborg Universitet, der fortæller om hvad du skal have fokus på, når du skal facilitere og rammesætte et læringsfællesskab.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Hvordan omsætter vi PLF-tankerne til samarbejde mellem ledere på SOSU Herning?

Oplæg ved vicedirektør fra SOSU-Herning, Mads Schmidt Haagensen, der giver sit bud på, hvordan PLF som samarbejdsform kan bruges mellem ledere. Mads Haagensen stiller skarpt på seks fokuspunkter, som de til dagligt arbejder med: Mødekultur, kontorfællesskab, modige samtaler, ejerskab til sager, forskellighed og fælles læsning.

 

Siden er opdateret 22. januar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.