Kompetenceudvikling

Rapport: Pædagogisk ledelse med fokus på feedback

Pædagogisk ledelsesfeedback med aktionslæring styrker ledelseskapacitet og -praksis. Det viser evalueringen af 'Program for pædagogisk ledelse', som Børne- og Undervisningsministeriet står bag.

I programmet blev tre forskellige design for pædagogisk ledelsesfeedback testet og evalueret blandt ledere og lærere fra 42 ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. 

Evalueringsrapporten peger på følgende resultater

  • Udviklingssamtaler om undervisningen mellem leder og lærer har den største effekt af de tre designs i forhold til den enkeltes udvikling. Dette gælder for både ledere og lærere med hensyn til deres kapacitet og praksis i forhold til undervisningen. Designet er desuden umiddelbart enkelt at gennemføre på skolerne.
  • Aktionslæringsforløb om udvikling af undervisningen med leder- og lærerteam har størst effekt på organisatorisk kapacitet og praksis på institutionerne, dog tydeligst hos lederne. Designet forudsætter en høj grad af involvering fra både lærere og ledere.
  • Udviklingssamtaler med den enkelte lærer baseret på QTI-data fra undervisning i klasserummet, har tydeligst effekt på lærernes organisatoriske og institutionelle praksis og deres individuelle kapacitet.  Designet skaber et nyt datagrundlag, men er også kompliceret og omfattende at implementere. 

 

Rapporten peger desuden på en række udfordringer

  • Det er en udfordring for de deltagende ledere og lærere at skabe et nyt datainformeret grundlag for samtalerne i de to første feedbackdesign – egne observationer og refleksioner kunne udbygges med kvalitative og kvantitative data
  • Det er vigtigt, at skolerne vurderer deres organisatoriske og pædagogiske udgangspunkt og aktuelle situation, når de vælger hvilket af de tre design, de vil implementere
  • Direkte træning af programmets deltagere i de valgte refleksive samtaleteknikker har været stor, men kunne med fordel øges
  • En større validitet med hensyn til måling af udviklingsprojekters effekt vil kunne opnås ved at den endelige designudvikling aftales i samarbejde med de deltagende skoler inden projektstart. Hermed kunne der  sikres en større ensartethed i de gennemførte programpunkter fra institution til institution.

 

Fakta

Programmet er gennemført af Pluss Leadership (Pluss) og Laboratorium for læringsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) på Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet og udgivet i 2017. 

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.