Kompetenceudvikling

Om LIP

Her kan du finde information om LIP, nyhedsbreve, ledelsesupdates og podcasts.

LIP er et ledelsesudviklingsprojekt, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har igangsat, og etableret som følge af Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar 2014. 

Af aftalen fremgik det, at det er afgørende for reformens succes, at lederne kan udnytte det ledelsesrum, som er tilvejebragt med de nye arbejdstidsregler ved overenskomst 2013. For at imødekomme dette, har styrelsen iværksat LIP-projektet for interesserede skoler.

LIP havde kick-off november 2017 og løber frem til ultimo 2019. 38 erhvervsskoler deltager. Målet er, at mellemlederne på erhvervsskolerne bliver styrket i at udnytte det nye ledelsesrum, som er opstået i kølvandet på OK13 og Lov 409, med henblik på effektivt at gennemføre de centrale initiativer i reformen - herunder et kvalitetsløft af undervisningen, en ændret struktur og en styrkelse af skolens lærings- og ungdomsmiljø.

LIP skaber en kobling mellem de deltagende skolernes egne ledelsesudviklingsprojekter og fem overordnede ledelsestemaer:

 1. Offentlig ledelse og forandringsledelse i praksis
 2. Pædagogisk ledelse i hele organisationen
 3. Ungdomskultur - Ungdomsmiljø - Skolekultur
 4. Evalueringskultur og kvalitetssystemer
 5. Professionel dialog i læringsfællesskaber for leder

Pluss og parterne vil understøtte skolerne i deres implementering af egne ledelsesudviklingsprojekter og samtidig tilbyde en række fællesaktiviteter i form af tematiske workshops, konferencer og formidling af viden om - og erfaringer med - ledelse på erhvervsskolerne.

 

Podcast

Du kan også finde viden i en række podcast, som er udviklet i forbindelse med projektet: LIP-projekter podcast

 

Ledelsesupdates

Ledere skal også arbejde i professionelle læringsfællesskaber.

Ledelse på erhvervsskolerne anno 2018.

Ledelse af forandringer og succesfulde forandringsprocesser.

Når nye forandringer skal ledes, organiseres og eksekveres.

Et opgør med tidligere tiders teamkultur - Professionelle læringsfællesskaber. 

Professionelle læringsfællesskaber kan gøre det mindre koldt og ensomt på toppen.

De vigtigste nedslag fra de forskellige oplægsholdere på LIPs Midtvejskonference.

Unge fællesskaber på erhvervsuddannelserne.

At lede til motivation og gode fortællinger gennem fællesskaber.

Hvordan styrkes kvaliteten af undervisningen og pædagogikken, når data inddrages i samtalen.

Meningsfuld inddragelse af data i evaluering af undervisningen på SOSU ZBC.

Nyhedsbreve

I nyhedsbrevet kan du læse om 

 • Evalueringens førmåling, der sammen med en eftermåling skal vise, om LIP kan styrke ledelseskapacitet og -praksis på deltagerskolerne og hvordan?
 • Moodle – den digitale læringsplatform – som alle deltagende ledere får adgang til at bruge i samspillet med LIP-teamet
 • LIP-teamet – Projektledelsen og kontaktinformation
 • LIP’s profil på LinkedIn med ledelsesupdates, videoer og podcasts
 • Datoer for kommende LIP-aktiviteter – Temaworkshops og konferencer

I dette andet nyhedsbrev for alle deltagende ledere stilles der skarpt på

 • Skolerapporter baseret på evalueringens førmåling er på trapperne – En skolerapport viser målingen af den enkelte LIP-skoles ledelseskapacitet og -praksis sammenlignet med gennemsnittet af de øvrige LIP-skoler.

 • Temaworkshop 2 om ”Ledelse af forandringer” afholdes i maj – Se programmet og læs om optakt og opfølgningsaktiviteter.

 • LIP’s følgegruppe – Direktør Anette Schmidt Laursen fra SOSU Østjylland sidder i LIP’s følgegruppe. Læs Anettes tanker om LIP.

 • Datoer for kommende LIP-aktiviteter – Temaworkshops og konferencer

I dette tredje nyhedsbrev for alle deltagende ledere er der fokus på

 • Temaworkshop 3 om ”Professionelle læringsfællesskaber for ledere”, som afholdes i september
 • Pædagogisk ledelse med aktionslæring virker - Læs om evalueringen af ”Program for pædagogisk ledelse”
 • ”Mellemledelse, sammenhæng og handlekraft på erhvervsskolerne” er overskriften for LIP’s midtvejskonference i oktober
 • Datoer for kommende LIP-aktiviteter

I nyhedsbrevet kan du finde information om

 • LIP-materialet på emu.dk
 • Foreløbige resultater fra LIP-evalueringens førmåling
 • LIP’s afslutningskonference, som sætter ”Ledelse i spil”
Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.