Kompetenceudvikling

Materialer fra Kick-off-konference

Her finder du oplæg, slides og videoer fra kick-off konferencen den 30. november 2017.

Ved Professor Kurt Klaudi Klausen; SDU.

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management uddannelsen ved SDU. Han er specialist i strategisk ledelse i det offentlige og har senest gennemført landsdækkende undersøgelser vedrørende institutionsledelse og om professionaliseringen af kommunal topledelse.

Ved Dorthe Pedersen, CBS.

Dorthe Pedersen er lektor, PhD, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. Hendes forskning og publikationer har fokus på reformer, styring og ledelsesvilkår i den offentlige sektor, gymnasieledelse, offentlig lederuddannelse samt offentligt aftalesystem og den danske model. Hun har i mange år stået i spidsen for MPA-uddannelsen og forskellige lederudviklingsforløb for offentlige ledere på CBS og hun har bl.a. været forskningsleder på projekter om forandring og forankring af nye organiserings- og ledelsesprincipper i gymnasieskolen i Børne- og Undervisningsministeriets regi.

Ved Morten Adler Tommerup og Yago Bundgaard.

Morten Adler Tommerup er pædagogisk leder på Langkaer Gymnasium STX, HF og IB World School siden 2015. Ved siden af forskellige driftsopgaver er Morten ledelsesmæssigt optaget af pædagogisk udvikling gennem opbygning af professionelle læringsfællesskaber, systematisk feedback-kultur og risikofrie læringsmiljøer.

Yago Bundgaard er rektor siden 2015 på Langkaer Gymnasium og er cand.mag. og master i offentlig ledelse.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Martin larsen og Maria Nørby byder velkommen til LIP.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet om mellemledernes udfordringer i forhold til strategi og implementering. 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Dorthe Pedersen fra CBS om ledelse og værdiskabelse - hvordan hænger det sammen?

© Børne- og Undervisningsministeriet

Yago Bundgaard om erfaringer fra Langekær gymnasium.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Oplæg ved PLUSS Leadership.

Siden er opdateret 22. januar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.