Handlingsplan for øget gennemførelse

Alle erhvervsskoler skal årligt udarbejde en handlingsplan som bidrager til, at skolen lokalt kan følge op på de fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling.

Hvis handlingsplanen skal være et værdifuldt redskab, er det vigtigt at skabe en tæt kobling mellem analyser og indsatser. Der skal desuden knyttes an til skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag og opstilles mål for de praktikpladsopsøgende arbejde. I handlingsplanen udvælger I på skolen særlige temaer, som I ønsker at arbejde med i de(t) kommende år. Handlingsplanen skal være godkendt af skolens bestyrelser og være tilgængelig på skolens hjemmeside senest 1. februar hvert år.

Siden er opdateret 25. september 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.