Eksempel fra praksis

Refleksioner i undervisningen

På ZBC (tidligere Selandia) evaluerer eleverne på tolv spørgsmål, som refererer til det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag.

Elever og lærer kan på baggrund af evalueringen aftale, hvilken betydning evalueringsresultaterne skal have for undervisningens tilrettelæggelse.

Formativ evaluering

Den dialog og de refleksioner, der skabes ved den formative evaluering, bidrager til indsigt og viden om undervisningen. Eksempelvis hvad eleverne og lærerne gør hver især og sammen for at få skabt endnu bedre læringsrum og læringsmuligheder.

Dialogen i klassen skærper den enkelte elevs bevidsthed om, at de har et medansvar for undervisningen og skal bidrage til at udvikle undervisningen og læringsrummet i klassen.

Eleverne trænes i at skærpe deres opmærksomhed på det læringsrum, der skabes i et samarbejde mellem lærer og elever. 

Eleverne får derved også udviklet deres bløde kompetencer. De skal formulere sig, de skal lytte til de andre, de skal komme med forslag, de skal følge op, de skal evaluere egen og fælles praksis.
Akkurat som de skal gøre det på en arbejdsplads eksempelvis i et sjak.

 

Evalueringsspørgsmålene er følgende

Spørgsmål i forhold til afsnittet 'Ressourcesyn'

Jeg glæder mig til at lære noget i undervisningen.

Jeg synes, at vi har et godt socialt miljø.

Min lærer ved, hvad jeg er god til.

Min lærer kan lide os.

 

Spørgsmål i forhold til afsnittet 'Mangfoldighed og fællesskab'

Jeg har mulighed for at lære på den måde, jeg synes er bedst.

Jeg lærer noget af de andre elever.

Jeg er med til at tilrettelægge vores undervisning.

Vores undervisning er meningsfuld og spændende.

 

Spørgsmål i forhold til afsnittet 'Individuel udfordring og tryghed'

Jeg får løbende tilbagemelding på, hvordan det går.

Jeg kender mit standpunkt og mine udfordringer.

Jeg kan få støtte til at gennemføre skoleforløbet.

Min lærer er opmærksom på, hvordan jeg trives.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.