Eksempel fra praksis

Refleksioner i lærerteamet

De gode ideer, som læreren bringer med fra den formative evaluering i undervisningen, giver anledning til dialog og refleksion i lærerteamet på ZBC (tidligere Selandia).

Refleksionerne kan medføre udvikling af lærerteamets pædagogiske praksis, forberedelse, didaktik og undervisning.

Lærerteamet som læringsmiljø

Lærerne aftaler, hvordan de vil anvende den formative evaluering i undervisningen, som et dialogværktøj, der kan bidrage til at virkeliggøre det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag.

Lærerteamet overvejer bland andet:

- hvordan den formative evaluering skal praktiseres sammen med eleverne i undervisningen

- hvordan resultaterne af den formative evaluering skal præsenteres og anvendes til dialog sammen med eleverne

- hvilke eksperimenter lærer og elever ønsker at lave i undervisningen

- hvilke elementer af de deraf opståede ideer til forandringer i undervisningen, der skal medføre yderligere dialog og refleksion i lærerteamet

- hvilke generelle forandringer, i den fælles anvendte didaktik og pædagogik, lærerteamet herefter ønsker at foretage

- hvilke bidrag lærerteamet selv giver dertil

- hvilke bidrag lærerteamet vil efterspørge hos den lokale pædagogiske ledelse.

 

Den gode erhvervsskole

For at styrke sammenhængen mellem lærernes konkrete didaktiske og pædagogiske praksis og lærernes forestillinger om 'den gode erhvervsskole', kan lærerteamet tage udgangspunkt i og lade sig inspirere af en sådan systematik, som illustreret i 'God erhvervsskole på pædagogisk grundlag', som du finder herunder.

I foråret 2015 bearbejdede uddannelseslederne på erhvervsuddannelserne på ZBC et materiale således, at de kunne levere nogle ideer videre til lærerteamene om, hvordan afdelingernes didaktiske og pædagogiske praksis hænger sammen med forståelsen af, hvad læring er.

Således er øvelsen, at de lokale lærerteam skal gøre sig forestillinger om, hvilken 'god erhvervsskole' de ønsker sig, udtrykt som konkret didaktisk, pædagogisk praksis.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.