Eksempel fra praksis

Refleksioner i det samlede ledelsesteam

Læs om, hvordan ZBC (tidligere Selandia) i det samlede ledelsesteam har arbejdet med dialog, feedback, refleksion og pædagogisk ledelse på baggrund af formativ evaluering.

Udfoldelse og evaluering af skolens pædagogiske ledelse

ZBC's direktion og det samlede ledelsesteam har i 2016 engageret sig i et udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriet, som indholder en systematisk udfoldelse og evaluering af skolens pædagogiske ledelse.

Projektet supplerer det samarbejde, som skolen i forvejen har med ministeriets læringskonsulenter om samme.

ZBC ønsker handlinger og processer, der sikrer at det samlede ledelsesteam får et fælles læringsmiljø, hvori lederne kan dele viden og reflektere over det arbejde, der sker i de enkelte afdelinger.

 

Formål og baggrund for projektet

Projektets formål er udvikling af den erhvervsfaglige og den pædagogiske kvalitet i undervisningen gennem den pædagogiske ledelses deltagelse i dialog om undervisningens mål og resultater. 

Formålet vil opnås gennem feedback og refleksion i den pædagogiske ledelse på baggrund af formativ evaluering og ved anvendelse af en cirkulær model, som indeholder fire læringsmiljøer. Se modellen nederst på siden.

Den fælles ledelse på ZBC ønsker at opnå pædagogisk ledelse, der er samskabt gennem en dialogisk praksis af refleksion og feedback på alle involverede niveauer. Det vil sige elever imellem, elever og lærer imellem, lærere imellem, lærere og ledelse imellem og ledere imellem lokalt og central på skolen. 

ZBC har endvidere en særdeles omfattende praksis, i forhold til relevant efteruddannelse af lærerne og lederne på erhvervsuddannelserne, som er målrettet løbende udvikling af kvaliteten i såvel undervisningen som i den pædagogiske ledelse. Denne praksis understøtter også dialog-, feedback- og refleksionselementerne i modellen. 

Det er dermed en cirkulær forståelse i modellen, og refleksionsmulighederne i de enkelte faser i ønskes afprøvet, udfordret og udviklet med projektet.  

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.