Konferencer og møder

Temadag om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde

Eud-læringskonsulenterne inviterer på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til temadag om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde. 1. maj 2020.

Materialer fra konferencen

Oplæg ved ved EUC Nord og Mercantec.
”Skolens kvalitetssystem skal beskrive skolens samlede fremgangsmåde og systematik i arbejdet med kvalitetsudvikling"
Mercantec og EUC Nord delte med afsæt i deres respektive kvalitetssystemer deres erfaring med at anvende deres kvalitetssystem som redskab til at sikre en systematisk sammenhæng mellem på den ene side de mål og formål for erhvervsuddannelserne, som er fastsat fra politisk hold, og på den anden side skolens lokale organisering, praksis og værdier.

Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering” og ”Det er et krav, at skolen fastsætter procedurer for informationsindsamling.
I workshoppen præsenterede Erhvervsskolerne Aars og Kold College eksempler på, hvordan de på deres skole gennemfører selvevalueringer og informationssamlinger, så skolen bedst muligt kan afdække behovet for kvalitetsudvikling på udvalgte områder

Skolens procedure for selvevaluering skal sikre, at medarbejdere og elever samt det lokale uddannelsesudvalg inddrages i selvevalueringen og i arbejdet med planen for opfølgning i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang.
Det er ligeledes ”et krav, at skolen på baggrund af selvevalueringen udarbejder en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen”. På workshoppen præsenterede Roskilde Tekniske Skole og SOSU H konkrete eksempler fra egen organisation om inddragelse af elever, undervisere og ledere i fastsættelse af mål for skolens kvalitetsarbejde samt arbejde med målopfølgning.

Om konferencen

STUK har i maj 2020 udsendt ”Vejledning om skolernes kvalitetsarbejde”. Temadagen tager afsæt i vejledningen og vil med en række oplæg om kvalitetsarbejde stille skarpt på de krav og frihedsgrader, der er for skolernes kvalitetsarbejde. 

Dagen byder på inspirationsoplæg fra praksis samt dialogoplæg med mulighed for sparring og drøftelser omkring det systematiske arbejde med kvalitet på erhvervsskolerne.

Tid

Tirsdag den 1. september kl. 09.00 til 15.30 på 

Sted 

Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense

Målgruppe

Ledere og kvalitetsmedarbejdere der arbejder strategisk og operationelt med erhvervsskolens kvalitetssystem. 

 

Tilmelding

Læs mere

 

 

Siden er opdateret 02. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.