Temadag om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde

Eud-læringskonsulenterne inviterer på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til temadag om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde. 

STUK har i maj 2020 udsendt ”Vejledning om skolernes kvalitetsarbejde”. Temadagen tager afsæt i vejledningen og vil med en række oplæg om kvalitetsarbejde stille skarpt på de krav og frihedsgrader, der er for skolernes kvalitetsarbejde. 

Dagen byder på inspirationsoplæg fra praksis samt dialogoplæg med mulighed for sparring og drøftelser omkring det systematiske arbejde med kvalitet på erhvervsskolerne.

Tid

Tirsdag den 1. september kl. 09.00 til 15.30 på 

Sted 

Kold College, 
Landbrugsvej 55 
5260 Odense S. 

Målgruppe

Ledere og kvalitetsmedarbejdere der arbejder strategisk og operationelt med erhvervsskolens kvalitetssystem. 

Pris

Der er deltagerbetaling for temadagen på 400 kr. pr. person.

Tilmelding

Læs mere

 

 

Siden er opdateret 26. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.