Temadag om bedre overgange til hovedforløb i merkantile eux-forløb d. 9. maj

Læringskonsulenterne for gymnasierne og erhvervsuddannelserne har på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet afholdt temadag om bedre overgange til hovedforløbet på merkantile eux-uddannelser. Hent materialer fra dagen.

Materialer fra dagen

v. konsulent Marie Seliger, Danmarks Evalueringsinstitut: Merkantile eux-elevers overgang til hovedforløb – elev- og virksomhedsperspektiver.

Læringskonsulenterne præsenterer input og pointer fra det seneste halvårs afholdte netværksmøder om eux-overgangsproblematikker

v. formand for Handelsskolernes Landsforening Sarah Siddique og eux-elev Daniel Rønnow.

v. HR- og uddannelseskonsulent Mette J. Brund, XL-BYG og konsulent Per Bomholt, Bestseller A/S.

V. praktikpladskonsulent Jesper Jessen-Kampp, Roskilde Handelsskole og praktikpladskonsulent Lene Thanning, ZBC.

V. uddannelseschef Michael Lauridsen, IBC Kolding

Ved uddannelseschef Charlotte Søndergaard Witt, Campus Vejle

Siden er opdateret 27. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.