Hvordan skaber SOSU-skolerne kvalitet i de individuelle uddannelsesforløb?

Inspirationsdag på IBC Kolding den 13. november 2019 fra kl. 10.00-15.30. Hent oplæg og film fra dagen.

Film

Filmene blev produceret i forbindelse med inspirationsdagen.

Fotograf: Katrine Catalan

En stor andel af landets elever på social- og sundhedsuddannelserne har individuelle uddannelsesforløb grundet gældende regler om godskrivning. Det betyder, at skolerne skal tilrettelægge undevisning, der rummer forskellige elevforløb. En opgave der ressourcemæssigt og pædagogisk kan være udfordrende.

Eud læringskonsulenterne og Danske SOSU-skoler inviterer derfor på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til inspirationsdag.

Formålet er at inspirere til holdbare pædagogiske løsninger til elever med individuelle uddannelsesforløb. Dagen vil veksle mellem teoretiske oplæg og workshops. Sammen skal vi bringe viden i spil, så I får inspiration med hjem til skolerne.
 

Dato
Den 13. november 2019 fra kl. 10.00-15.30

Sted
IBC Kolding

 

Siden er opdateret 15. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.