Hvordan nationale og lokale data kan understøtte elevernes læring d. 9. april

Temadag på SOSU Fyn i Odense den 9. april med inspiration og introduktion til modeller og metoder til at arbejde med data.

Eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Med det for øje, har læringskonsulenterne planlagt to temadage i henholdsvis Odense og København med fokus på, hvordan inddragelse, analyse, kvalificering og systematisk brug af nationale og lokale data kan understøtte elevernes læring.

Målet med temadagene er at give inspiration til, hvordan undervisere, ledere og medarbejdere, der arbejder med kvalitet i undervisningen, kan analysere og aktivt implementere nationale og lokalt indsamlede data i skolens arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis og øge elevernes læringsudbytte.

 

Deltagerne kan forvente

  • Viden og inspiration til, hvilke data der kan inddrages i arbejdet med at understøtte elevernes læring.
  • Kendskab til forskellige modeller for og metoder til at arbejde datainformeret.
  • Inspiration til, hvordan man som underviser, team og skole kan arbejde datainformeret med elevernes læring i fokus.

Dagen byder på inspirationsoplæg fra forskning og praksis samt dialogoplæg med mulighed for sparring og drøftelser omkring det at arbejde datainformeret med elevernes læring.

På temadagen præsenteres endvidere muligheden for at tilmelde sig netværk om arbejde med elevnæredata, der kan understøtte elevernes læring. Tilmelding til netværk sker på temadagen eller umiddelbart efter.

Praktisk information

Tid og sted

Tirsdag den 9. april kl. 9.00 til 15.30 på SOSU Fyn, Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense

 

 

Materialer fra temadagen

Oplæg v. Sara Hach.
Danmarks Evalueringsinstitut har i 2018 undersøgt, hvordan data indgår i kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne. Konsulent Sara Hach præsenterer resultaterne fra undersøgelsen, herunder skolernes arbejde med kvantitative data, fx de obligatoriske data fra STILs datavarehus, og på kvalitative data indsamlet lokalt, fx interviews og undervisningsobservation. 

Oplæg v. Henrik Stockfleth Olsen.
Der sker noget, når data kommer på bordet. Data er med til at skabe fortællinger om elever, undervisere og ledere - fortællinger, som aldrig er ”den fulde historie” og derfor ikke kan indfange den meget komplekse opgave, det er at uddanne unge mennesker. Henrik Stockfleth Olsen fra Københavns Professionshøjskolevil præsenterer i oplægget nogle konkrete værktøjer til det fælles arbejde,

På grundskoleområdet er pædagogisk og didaktisk data en vigtig ressource til at følge elevens faglige progression, og der er en lang tradition for, at generere data om elevernes faglige ståsted til brug i undervisning og til evaluering. I denne workshop undersøges det, hvordan viden og metoder fra grundskolerne kan anvendes på erhvervsskolerne og inspirere til at arbejde med data tæt på eleverne. Dialogoplægget afholdes af læringskonsulent fra grundskolen Mette Helding Madsen og eud læringskonsulent Rasmus Dyrendal.

v/Mads Mide Michelsen, SOSU Herning.
Frafaldsdata er ikke kun abstrakte måltal – de gemmer på historier om vores elever og deres oplevelse af uddannelserne. Mads Mide Michelsen fra Social & Sundhedsskolen i Herning giver nogle bud på mere elevnære perspektiver på frafald med udgangspunkt i både lokale og nationale data.

 

Siden er opdateret 09. april 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.