Afslutningskonference for Ledelsesudvikling i praksis (LIP)

Den 19. september afholdes afslutningskonference i LIP med overskriften 'Ledelse i spil på erhvervsskolerne'.

På konferencen præsenteres evalueringen af LIP, og evalueringsresultaterne sættes i perspektiv af professor Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet.

Derudover er der udviklet et spil, som på en ny og anderledes måde får de deltagende topledere og mellemledere fra alle landets erhvervsskoler
til at drøfte ledelsesdilemmaer og -temaer samt dele erfaringer.

 

Dato og tid

Konferencen afholdes torsdag den 19. september 2019 kl. 10-15.00

Sted

Frederik VI's Hotel i Odense.

Målgruppe

Topledere, mellemledere og bestyrelsen.

Tilmelding

Der kan ske tilmelding på følgende site: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=W7DW8911UK9K

Kontakt

Marianne Løber Jørgensen på tlf. 25 65 92 32 eller pr. mail: STUK.CEF@stukuvm.dk 

Siden er opdateret 09. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.