Forløb

Kørekort til sikker digital borger

Formålet med dette forløb er at give eleverne et 'kørekort til det offentlige digitale Danmark' ved at rette fokus mod, hvordan eleverne kan navigere sikkert i dette landskab.

Unge som ældre møder det digitale Danmark på forskellige måder. De unge, der bliver myndige, skal måske for første gang forholde sig til valg af læge, tandlæge, deltagelse i valg, e-boks, skatteindberetninger, NemID og så videre. Voksne skal desuden kunne håndtere BBR registrering, køb af bolig, håndtering af sundheds- og pensionsoplysninger, skole indberetninger med mere.

Målet med dette forløb er derfor, at eleverne:

 • Får et overblik over den del af det digitale offentlige Danmark, som er vigtigst for dem at mestre, der hvor de er i deres liv

 • Arbejder konkret med at bruge de offentlige digitale platforme, som de finder vigtigst

 • Overvejer konkret, hvilke fordele og ulemper der er, når et samfund digitaliseres

 • Arbejder med henholdsvis sikker og usikker adfærd, når de anvender en offentlig digital løsning/platform.

 

Forløbet er relevant for følgende fag

Dansk

Udvikle kulturelle og kommunikative kompetencer og bevidsthed. Udvikle færdigheder i og kendskab til at anvende digitale medier i kommunikationssammenhænge, så de kan indgå ansvarligt, kritisk og etisk bevidst i globale og digitale fællesskaber. Eksempelvis gennem løsning af opgaver, som de møder i samfund og dagligdag.

Erhvervsinformatik

Imødegå de krav om digital kompetence, som de møder på arbejdsmarkedet. Forholde sig til den digitale udviklings særlige udfordringer. Det kan være ved digital myndiggørelse gennem forståelse for sikkerhed, etik og konsekvenser ved digitale teknologier, og arbejde med cybersikkerhed samt informationsspredning og adfærd.

Informationsteknologi

Anvende, betjene, indsamle og bearbejde data. Forstå samspillet mellem individ og brugen af informationsteknologi i virksomheder og samfund. Herunder de muligheder og problemstillinger, som informationsteknologien har.

Samfundsfag 

Deltage som aktive, ansvarlige og handlekraftige samfundsborgere i et demokratisk samfund. Eksempelvis forstå og arbejde med samspil mellem teknologi, politik og samfund. Dette gennem en undervisningsform, der understøtter og udvikler deres digitale kompetencer.

Samfund og sundhed

Udvikle kompetencer til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig verden. For eksempel ved at styrke evnen til at bearbejde, formidle og diskutere samfundsmæssige problemstillinger i forhold til den teknologiske udvikling.

Teknologi

Få viden om teknologisk udvikling og om den centrale rolle, som teknologi spiller i samfundets udvikling. Dette gennem arbejde med virkelighedsnære problemstillinger, for eksempel anvendelse af og refleksion over digitale teknologier i forhold til deres fag- og hovedområde.

 

Opbygning og arbejde med forløbet

Den forventede undervisningstid er to gange 45 minutter, og kan udvides til at dække to x to lektioner á 45 minutter.

Du kan med fordel se nærmere på følgende inden forløbet:

Borger.dk: Er alle borgeres adgang til det offentlige og giver dermed adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider. Overvej derfor, hvilke områder der kunne være relevante for dine elever/kursister inden for: 

 • Selvbetjening 

 • Min side

 • Digital post

Adgangen til de mange tjenester på borger.dk sker via NemID, man kan både anvende et nøglekort, en nøgleviser eller en nøgleapp.

NemID:

Vær opmærksom på, at NemID fra efteråret 2019 skifter navn til MitIT, læs evt. mere på Digitaliseringsstyrelsen / Fremtidens NemID

Hvis dine elever/kursister er mellem 15 og 18 år, kan du med fordel supplere din viden med oplysninger fra borger.dk / Digital post for 15-årige.

Forud for forløbet skal du undersøge dine elevers alder, og måske skal du dele dit hold i to grupper: Dem under 18 år og dem over. Alle over 15 år kan få et NemID og adgang til borger.dk samt e-boks, men for aldersgruppen 15-18 år er der flere tiltag, hvor det er godt at inkludere forældrene. Desuden skal man være opmærksom på, at en ældre målgruppe ofte vil have et større og mere omfattende kendskab til Borger.dk end en yngre.

 

Fase 1: Introduktion 

Borger.dk kan præsenteres og drøftes ved hjælp tre korte videoer (ca. 2 min.):

 • Hvis eleverne er 15-18 årige, kan forløbet evt. startes op eller afsluttes med en rap eller en quiz, som digitalabc har udviklet til Digital ABC / Aarhus Kommune.
 • Introduktion til Digital post: I grupper kan eleverne drøfte og finde eksempler fra egen dagligdag på meddelelser eller information, der fås via Digital post. Sørg også for, at de drøfter, hvor ofte de tjekker deres digitale post.
 • Hvilke tjenester og oplysninger findes der på borger.dk og hvordan får man adgang via NemID? Her kan eleverne i grupper drøfte, hvad en digital underskrift er og finde eksempler på, hvor og hvordan de bruger deres digitale underskrift.

Via NemSMS kan man få støtte til at huske aftaler (specielt relevant i forbindelse med sårbare borgere). Vær obs på, at det ikke er et krav, at de offentlige institutioner tilbyder denne service. Du kan evt. lade eleverne drøfte, hvorfor det kan være en hjælp at benytte NemSMS. Bruger nogen i gruppen muligheden og hvorfor?

Eleverne skal til slut i grupperne drøfte forskellen på Digital post, NemID og e-boks. Hver gruppe laver en kort forklaring for de tre områder. Du kan evt. afslutte introduktionen med en fælles opsamling, hvor de enkelte grupper præsenterer deres forklaring af de tre områder; Digital post, NemID og e-boks.

 

Fase 2: Hvordan bruger jeg …? 

På borger.dk er det muligt at eksperimentere med Digital post, NemID eller e-Boks uden at anvende en brugeradgang (NemID): Demo miljø borger.dk.

Fordel de forskellige mulige tjenester mellem grupperne. Grupperne skal arbejde med en af de mulige tjenester og forberede en kort instruktion i, hvordan tjenesten kan bruges.

Derefter dannes der nye grupper, således at hver gruppe består af en ekspert indenfor Digital post, NemID eller e-boks. Hver ekspert instruerer gruppens medlemmer i sit område. 

 

Fase 3: Hvilke oplysninger har det offentlige om mig?

Videoen “Min side - din personlige side”, giver en introduktion til, hvordan man logger på “min side” samt en kort indføring i, hvilke data der findes på siden. 

Eleverne kan eksempelvis på “Din personlige side”:

 • Finde oplysninger om sundhed, bolig og børn, bibliotekslån, indtægt og skat. 
 • Undersøge nogle af de selvbetjeningsløsninger der er omkring boligstøtte og flytninger eller organdonation og livstestamente.

Når eleverne har undersøgt “Din personlige side”, kan de drøfte spørgsmål som: Hvilke oplysninger kendte de allerede til? Hvad overrasker dem? Hvilke selvbetjeningsløsninger har de brug for at anvende og kan de finde dem?

 

Fase 4: Brug af din digitale postboks

Eleverne kan organisere deres digitale post gennem oprettelse af en mappestruktur. De kan også anvende deres digitale postboks til at gemme en digital kopi af eksempelvis dåbsattest, pas eller kørekort.

Eleverne kan tage udgangspunkt i:

Organiser posten i din digitale postboks

 • Digital post: Se evt. videoen om, hvordan du opretter mapper i digital post/borger.dk
 • e-boks: Hvis du foretrækker at arbejde med e-boks i stedet, kan du finde oplysninger om, hvordan du organiserer din e-boks på hjemmesidens brugersupport

Gem en kopi i din digitale postboks

 • Digital post: Se evt. videoen om, hvordan du kopierer et dokument og gemmer det.
 • e-boks: Se evt. videoen om, hvordan du kopierer et dokument og gemmer det.

 

Fase 5: Adgang uden nøglekort og mobilt

Lad evt. eleverne eksperimentere med mulighederne: 

 • Log på borger.dk på en pc via nøgleapp på din mobil. 
 • Gå til e-boks via mobil appen, log på med nøglekort, forsøg derefter med nøgle app. 

Lad eleverne drøfte fordele og ulemper og lad dem overveje om det er mere sikkert at anvende en nøgleapp fremfor et nøglekort.

Adgang til oplysninger og tjenester på borger.dk sker via NemID, men det er også muligt at anvende:

 • En nøgleapp: Et digitalt og gratis supplement til nøglekortet.
 • Nøgleviser: En digital udgave af dit nøglekort. Den skal bestilles og bliver sendt via post.

Adgangen til digital post behøver ikke at ske via borger.dk. Man kan gå direkte til sin e-boks enten via pc eller via en mobil app.  Nøgleapp og e-boks-app hentes via Google Play eller App Store.

 

Fase 6: Evaluering

Som evaluering på forløbet, kan eleverne drøfte, hvad det betyder for den enkelte og for samfundet, at den enkelte borgers oplysninger er digitale. Hvilke fordele er der? Hvilke ulemper er der?er der vigtige sociale, aldersmæssige aspekter?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole i 2019.

Hanne Søgaard, lektor. Københavns Professionshøjskole, Institut for Didaktik og digitalisering.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.