Forlagene stiller digitale læremidler til rådighed

Flere digitale forlag og it-virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne, så du som underviser og dine elever kan tilgå dem under skolelukningen.

Som underviser kan du fortsat planlægge undervisning og opgaver i fx skolens læringsplatform med inddragelse af skolens indkøbte digitale læremidler, som du er vant til at bruge i din undervisning, og som du måske allerede har planlagt at bruge. Som underviser kan du derfor anvende de læremidler og platforme, som I plejer at anvende på din skole. Og hvis du ikke er så vant til at bruge dem, så er her muligheden for at lære dem at kende.

Som underviser kan du anvende digitale læremidler og værktøjer, som din skole har indgået en databehandleraftale med. Hvis du er i tvivl, om du må anvende et digitalt læremiddel, så kontakt din leder eller pædagogiske it-ressourceperson på skolen.

Leverandørerne af digitale læremidler og læringsplatforme har udvidet support, så spørgsmål til mulige aftaler og indhold kan rettes til dem.

 

Eksempler på forlag og ressourcer: (Listen opdateres løbende)

PraxisOnline

Praxis har åbnet op for adgang til deres forløb i en 3 måneders gratis prøveperiode. Skriv til support@praxis.dk, hvis skolen ikke allerede har en aftale med dem.

Systime

Systime har givet adgang til alle i-bøger. Få adgang her systime@systime.dk, hvis skolen ikke har det i forvejen

Webtjenesten LærIT - Studietube

 

LærIT har givet gratis adgang til deres mediesuite med online værktøjer til præsentation og produktion; Videoredigering, animationsfilm, lydredigering etc undervisningsvideoer. Skriv til marcus@laerit.dk, hvis skolen ikke allerede har adgang

Ordbogen.com

 

Ordbogen.com har åbnet for brugen af ordbogen.com for alle – også uden login

makecode.com Makecode.com er teknologiforståelse gennem kodning og kreativitetKod din micro:bit, Minecraft, Adafruit, Arcade eller LEGO EV 3.
Minecraft: Education Edition Minecraft: Education Edition er gratis indtil sommerferien. Brug dit Office 365 login
Altinget

Altinget har lanceret et månedligt nyhedsbrev til lærere, der viser, hvordan lærere kan anvende Spektrums journalistik i deres undervisning. Det foregår her. https://spektrum.altinget.dk/nyhedsbrev/
Alt stof på spektrum findes igennem hjemmesiden:https://spektrum.altinget.dk

Forlaget Carlsen Forlaget Carlsen sammen med en række af forlagets forfattere og illustratorer taget initiativ til en ny hjemmeside med gratis bøger til børn og unge i en særlig tid.
Labster Virtuelle laboratorier inden for Biologi, Kemi og Fysik til udførsel af realistiske laboratorieeksperimenter.
EDAPTIO  Pædagogisk læringsplatform og komplet system til virtuel undervisning.
SosuPlay

SosuPlay er en platform med videoer målrettet sosu-uddannelserne – udgivet af Gyldendal Uddannelse.

*Listen er ikke en udtømmende liste over alle tilgængelige ressourcer. Listen er ikke udtryk for en anbefaling fra Børne- og Undervisningsministeriet af navngivne læremidler.

 

Værktøjer til videomøder

Skolen vil typisk have adgang til et af disse programmer gennem skolens valgte fildelingssystem: Fx Microsoft Office 365/Teams, Googles G Suite for Education/Hangout Meet m.fl. Begge produkter er gjort gratis tilgængeligt for alle skoler. Kontakt dem, hvis I vil vide mere. Husk, at der skal laves en databehandleraftale.

 

GDPR

Som lærer kan du anvende digitale læremidler og værktøjer, som din kommune eller skole har indgået en databehandleraftale med. Hvis du er i tvivl, om du må anvende et digitalt læremiddel, så kontakt din leder eller it-vejleder på skolen

Adgang til de digitale læremidler og værktøjer

For at få adgang til de ovennævnte digitale læremidler og værktøjer, skal I på skolen sikre jer, at I kan få adgang, og at der er oprettet en databehandleraftale. Ofte er det skoleadministrationen eller en pædagogisk it-ressourceperson, der har adgang til at gøre det. Tilslutningen foregår via tilslutningssystemet, som du finder her.

Tilslutningssystemet gør det muligt at sende og hente data imellem skoler og udbyder, i dette tilfælde et forlag, så brugeren kan logge ind og få adgang til fx digitale læremidler fra forlag.

Skolen skal sikre sig, at der er indgået en databehandleraftale mellem skolen og udbyderen, inden der kan gives adgang til de digitale læremidler.

Læs mere om tilslutning her: Tilslutning.dk

 

Siden er opdateret 24. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.