Analyse af muligheder og barrierer for oprettelse af ASF-klasser på erhvervsuddannelserne

Dette notat rummer en analyse af muligheder og barrierer for oprettelse af særlige klasser på erhvervsuddannelserne målrettet unge med diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Analyse af muligheder og barrierer for oprettelse af ASF-klasser på erhvervsuddannelserne.

ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelser og er kendetegnet ved en række forskellige vanskeligheder, eksempelvis sociale, kommunikative og sensoriske, foruden et ofte stort behov for fast struktur og forudsigelighed i hverdagen. Personer med ASF har disse karakteristika tilfælles, men vanskelighederne udmønter sig i meget forskellig grad hos den enkelte, og derfor er variationen i vanskelighederne stor.

Notatet peger på relevante støtteforanstaltninger, der kan understøtte, at unge med ASF vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse i en ASF-klasse. Desuden peger notatet på de typer af brancher og erhvervsuddannelser, der i første omgang vil være mest relevante i forhold til at oprette ASF-klasser.

 

Faktaoplysninger

Notatet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2019.

Siden er opdateret 18. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.