Midtvejsnotat om rammeforsøg på erhvervsuddannelserne

I februar 2018 godkendte Børne- og Undervisningsministeriet 52 forsøg, som giver 30 skoler mere frihed og fleksibilitet til selv at blive kloge på, hvad der virker lokalt.

Forsøgene gennemføres i perioden 2018-2020 og falder inden for fire temaer: 

  1. Større fleksibilitet i forhold til praktik 
  2. Forsøg med uddannelsernes struktur og studiemiljø 
  3. Forsøg med skolehjem 
  4.  Forsøg med eux

Det har også været muligt for skolerne at ansøge om forsøg uden for temaerne.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) evaluerer rammeforsøgene og har i 2019 udarbejdet et midtvejsnotat, som giver en status på forsøgene og beskriver foreløbige erfaringer med de enkelte forsøg.

Midtvejsevalueringen bygger på elevdata fra Styrelsen for It og Læring, de deltagende skolers skriftlige selvevalueringer og kvalitative interviews med projektledere for de igangværende projekter.

I 2020 gennemføres den afsluttende evaluering af rammeforsøgene.

Læs mere om rammeforsøgene her.

Siden er opdateret 09. oktober 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.