Erhvervsområdet

Erhvervsområdet har både et studieforberedende og et almendannende formål.

Eux-eleverne lærer at arbejde flerfagligt og problemorienteret med virkelighedsnære problemstillinger fra henholdsvis det tekniske og det merkantile område. I erhvervsområdet arbejder eleverne med tværgående studiemetoder, der understøtter problembaseret læring og samspil mellem teori og praksis, som både er relevant i erhvervsuddannelsen og afspejler arbejdsformer i de videregående uddannelser.

Siden er opdateret 11. juni 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.