Kompetenceudvikling

Beskrivelser af fagretninger

Her finde du eksempler på projekter indenfor seks fagretninger, hvor det tydeligt fremgår, hvordan de praktiske aktiviteter og undervisningens organisering bidrager til målene i erhvervsfagene.

Der er tale om eksempler på projekter og ikke en komplet beskrivelse af hele fagretninger.

Læs mere om fagretninger på uvm.dk

Nedenstående eksempler på fagretningerne indeholder målbeskrivelser fastsat ved reformen i 2015, i 2021 blev erhvervsfagenes fagbilag opdateret.

De nyeste mål finder I her: Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.

De nuværende beskrivelser af fagretninger bliver snarest mulig opdateret med erhvervsfagenes nye målformuleringer.

Det er stadig muligt at anvende og lade sig inspirere af beskrivelserne af disse  fagretninger med den opmærksomhed, at projekternes henvisning til nogle af erhvervsfagenes mål ikke er helt korrekte

Sunde valg og livsstil

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: Social – og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske assistentuddannelse.

Fagretningen er sammensat af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer bredt til unge, der interesserer sig for erhverv, hvor omdrejningspunktet for arbejdet er enten borgere, patienter eller børn, unge og voksne med eller uden funktionsnedsættelser.

Bæredygtighed og grøn teknologi

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: Personvognsmekaniker, IT-supporter, elektriker, industritekniker, smed samt VVS-energiuddannelsen, men flere tekniske uddannelser kan indgå, afhængigt af skolens uddannelsesportefølje, og delprojekterne kan eventuelt tilpasses derefter.

Bæredygtigt hus

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: Murer, tømrer, VVS, elektriker, anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger, tagdækker og bygningssnedker.

Fagretningen kan udvides til glarmester, stenhugger, stukkatør og andre uddannelser, der kan relateres til bolig / husbyggeri. Fagretningen er sammensat af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer bredt til unge, der interesserer sig for erhverv indenfor byggeriet og tilhørende erhverv.

Grøn innovation

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: Anlægsgartner, gartner, skov- og naturtekniker, anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. 

Fagretningen er sammensat af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer bredt til unge, der interesserer sig for erhverv, hvor arbejdet foregår udendørs, hvor natur og naturmaterialer spiller en væsentlig rolle og hvor der er forskellige lærepladsmuligheder.

Mad og oplevelser

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: Bager og konditor, detailslagter, ernæringsassistent, gastronom, tjener og receptionist. 

Fagretningen er sammensat af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer bredt til unge, der interesserer sig for erhverv, hvor arbejdet omfatter fødevareproduktion og -service, hvor oplevelsen, det gode måltid og den gode service spiller en væsentlig rolle og hvor der er forskellige lærepladsmuligheder.

Industriel produktion og design 

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: Smed, industritekniker, finmekaniker, cnc tekniker, maskinsnedker, møbelsnedker, tømrer, svagstrøm og elektrikere.

Strøm og elektronik

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: Elektriker, automatik- og procesuddannelsen og elektronik- og svagstrømsuddannelsen.

Fagretningen er sammensat af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer bredt til unge, der interesserer sig for erhverv, hvis hovedfokus er arbejde med installation og fejlfinding inden for svag- og stærkstrøm - og hvor der er forskellige lærepladsmuligheder.

Kampagne

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: Data- og kommunikationsuddannelsen, mediegrafiker, grafisk tekniker, webudvikler, digital media, fotograf, film- og tv-produktionsuddannelsen.

Fagretningen er sammensat af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer bredt til unge, der interesserer sig for erhverv,
hvor man arbejder med trykte og digitale medier samt back-end-teknologi.

Siden er opdateret 21. oktober 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.